Ορθόδοξο Βίωμα – Ὁ Ὅσιος Πορφύριος

Ὁ Ὅσιος Πορφύριος (Μαρτυρίες – Διηγήσεις – Νουθεσίες)

Οἱ ἅγιοι μέ τήν χριστοειδῆ βιοτή τους καί τά ὑπερφυσικά θαύματά τους ἀποτελοῦν μιά ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ στόν κόσμο. Ἕνας τέτοιος θεογνώστης καί θεοφάντωρ ἅγιος εἶναι καί ὁ σύγχρονός μας ὅσιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης. Ὅλα τά στοιχεῖα πού περιέχονται στό ἀνά χεῖρας βιβλίο εἶναι Μαρτυρίες πνευματικῶν του τέκνων καί ἄλλων Κληρικῶν, Μοναχῶν, ἐπιστημόνων, οἰκογενειαρχῶν πού εἶχαν τήν εὐλογία νά τόν συναντήσουν καί νά μιλήσουν μαζί του. Οἱ καταθέσεις τους εἶναι ἁπλές, αὐθόρμητες, εἰλικρινεῖς καί ἐγκάρδιες, γεμᾶτες ἀπό εὐγνωμοσύνη, εὐλάβεια καί συγκίνηση γιά τόν μεγάλο Ἅγιο τῶν ἡμερῶν μας, τόν σύγχρονο Προφήτη, τόν Ὅσιο Πορφύριο. Παρουσιάζονται μέσα ἀπό αὐτές καί ἄλλες ἄγνωστες πτυχές τῆς ἁγίας του βιοτῆς καί τῶν χαρισμάτων του.

Ἀπό ἀπομαγνητοφωνημένες κασσέτες παρατίθενται καί κάποιες Διηγήσεις του καί ἀπό μαρτυρίες γνωστῶν του καί ἀπό κασσέτες ἀπομαγνητοφωνημένες Νουθεσίες ἄγνωστες τοῦ Ὁσίου, πάνυ ὠφέλιμες, διδακτικές καί σωτήριες.

Ὁ ὅσιος Πορφύριος ὅπως ὅταν ζοῦσε οἰκοδομοῦσε τήν Ἐκκλησία διότι «ὁ προφητεύων Ἐκκλησίαν οἰκοδομεῖ» (Α΄Κορ. ιδ΄, 4), ἔτσι καί τώρα μέ τά θαυμαστά του ἔργα πού δημοσιεύονται, πάλι οἰκοδομεῖ καί καθοδηγεῖ τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας, «ἵνα πάντες μανθάνωσι καὶ πάντες παρακαλῶνται» (Α΄Κορ. ιε΄, 31).

 

Δείτε ΕΔΩ όλα τα βιβλία της σειράς “ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΒΙΩΜΑ”

 

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΟ

5/7/20