Ἀνακαλύπτω τὶς ρίζες τῶν λέξεων – Ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴ γλωσσικὴ παρακαταθήκη

 

Πήρα εἶναι ὁ μικρὸς σάκκος ἀναρτώμενος ἀπὸ τὸν ὦμο, ὁ ὁδοιπορικὸς σάκκος, τὸ ταγάρι. Μέχρι τὴν δεκαετία τοῦ ‘70 ἐπιβίωνε ἡ «κυνηγετικὴ πήρα». Πολὺ συχνὰ διάβαζουμε στοὺς βίους τῶν ἀναχωρητῶν ἁγίων «δὲν πῆρε μαζί του οὔτε πήρα, οὔτε ράβδο». Ἡ φράση προέρχεται ἀπὸ τὸ κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγέλιον (10, 7-10): «Πορευόμενοι δὲ κηρύσσετε λέγοντες ὅτι ἤγγικεν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. ἀσθενοῦντας θεραπεύετε, λεπροὺς καθαρίζετε, νεκροὺς ἐγείρετε, δαιμόνια ἐκβάλλετε· δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε. μὴ κτήσησθε χρυσὸν μηδὲ ἄργυρον μηδὲ χαλκὸν εἰς τὰς ζώνας ὑμῶν, μὴ πήραν εἰς ὁδὸν μηδὲ δύο χιτῶνας μηδὲ ὑποδήματα μηδὲ ράβδον· ἄξιος γάρ ἐστιν ὁ ἐργάτης τῆς τροφῆς αὐτοῦ». Ἡ φράση φανερώνει τὴν ἀκτημοσύνη· ὁ Ἅγιος ἐγκαταλείπει τὰ ἐγκόσμια χωρὶς νὰ παίρνῃ τίποτα μαζί του.

 

Δείτε ΕΔΩ τα προηγούμενα άρθρα

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα