Ἀνακαλύπτω τὶς ρίζες τῶν λέξεων – Ἀθησαύριστοι νεολογισμοί

 

Σὲ ἐφημερίδα συναντήσαμε τὴ λέξη ἀμφοτερόπλευρος ποὺ δὲν καταγράφεται στὰ λεξικά. Σημαίνει καὶ ἀπὸ τὶς δύο πλευρές. Εἶναι σύνθετη ἀπὸ τὴν ἀντωνυμία ἀμφότεροι, -ες, -α «καὶ ὁ ἕνας καὶ ὁ ἄλλος» καὶ τὸ οὐσιαστικὸ πλευρά. Π.χ. Ἀπαλλάσσονται ἀπὸ τὸ τέλος ταξινόμησης οἱ ἀνάπηροι μὲ πλήρη παράλυση τῶν κάτω ἄκρων ἢ ἀμφοτερόπλευρο ἀκρωτηριασμὸ αὐτῶν.

 

 Δείτε ΕΔΩ τα προηγούμενα άρθρα

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα