Ἀνακαλύπτω τὶς ρίζες τῶν λέξεων – Ἀθησαύριστες λέξεις

 

ΣχολάζωνἘφησυχάζων Ἀρχιερέας: Καλεῖται ὁ μητροπολίτης, ὁ ὁποῖος παραιτεῖται οἰκειοθελῶς, συνήθως λόγῳ προβλημάτων ὑγείας. Χαρακτηριστικὸ γνώρισμά του εἶναι ὅτι λαμβάνει τὸ διακριτικό πρώην πρὶν ἀπὸ τὸν τίτλο, ποὺ κατεῖχε πρὸ τῆς παραιτήσεώς του, ὥστε νὰ μὴν συγχέεται μὲ τὸν ἐκάστοτε νῦν μητροπολιτη, ποὺ ἀναλαμβάνει τὴν ποιμαντορία τῆς πρώην μητροπόλεώς του: ὁ Μητροπολίτης πρώην Πειραιῶς Καλλίνικος. Ὁ σχολάζων ἀρχιερέας μπορεῖ νὰ λάβῃ μέρος σὲ ἱεροτελεστίες μὲ τὴν ἰδιότητα τοῦ ἀρχιερέα, ἀλλὰ δὲν μπορεῖ νὰ ἀσκήσῃ διοικητικὰ καθήκοντα μητροπολίτη.

 

Δείτε ΕΔΩ τα προηγούμενα άρθρα

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα