Ἀνακαλύπτω τὶς ρίζες τῶν λέξεων – Τιμαλφεῖς λέξεις

Ἡ  ἅλως εἶναι ὁ φωτεινὸς δακτύλιος ποὺ σχηματίζεται γύρω ἀπὸ τὸ φεγγάρι καὶ καμμιὰ φορὰ καὶ γύρω ἀπὸ τὸν ἥλιο· εἶναι ἐπίσης τὸ φωτοστέφανο ποὺ περιβάλλει τὶς κεφαλὲς τῶν ἁγίων καὶ συνεκδοχικὰ δηλώνει τὴν αἴγλη ποὺ ἔχει κάποιος: ὀνόματα ταυτισμένα στὴν συνείδηση τῶν πολιτῶν μὲ τὴν ἀγυρτεία ἐμφανίζονται ὡς τιμητὲς τῆς διαφορᾶς μὲ τὴν ἅλω τῆς ἁγιότητας. Τὸ ὄνομα τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου ἔμεινε στὴν ἱστορία μὲ τὴν ἅλω τῆς δόξας. 

 

 

Δείτε ΕΔΩ τα προηγούμενα άρθρα

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα