Γερνάει πρόωρα ο εγκέφαλος όταν δεν τρώμε ψάρια

psaria-smallΝέα στοιχεῖα ὅτι ἡ συστηματικὴ κατανάλωση ψαριῶν μπορεῖ νὰ βοηθήσει τὸν ἐγκέφαλό μας νὰ διατηρηθεῖ ὑγιὴς ἀνακάλυψαν ἐπιστήμονες ἀπὸ τὶς ΗΠΑ. Σὲ μία μελέτη ποὺ δημοσιεύεται στὴν ἐπιθεώρηση «Neurology», ὅσοι ἐθελοντὲς εἶχαν τὰ χαμηλότερα ἐπίπεδα ὠμέγα-3 λιπαρῶν ὀξέων στὸ αἷμα τους εἶχαν πιὸ συρρικνωμένους ἐγκεφάλους καὶ ἀπέδωσαν χειρότερα σὲ τέστ μνήμης καὶ νοητικῶν ἱκανοτήτων σὲ σύγκριση μὲ ὅσους εἶχαν τὰ ὑψηλότερα…

«Οἱ διαφορὲς ποὺ παρατηρήθηκαν στὸν ἐγκέφαλο ἀντιστοιχοῦν σὲ δύο χρόνια ἀπὸ τὴ φυσιολογικὴ γήρανση τοῦ ἐγκεφάλου»: δήλωσε ὁ ἐπικεφαλῆς ἐρευνητὴς δρ Ζάλντι Τάν, ἐπισκέπτης ἀναπληρωτὴς καθηγητὴς στὸ Τμῆμα Γηριατρικῆς τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Καλιφόρνιας στὸ Λὸς Ἀντζελὲς (UCLA). Ὁ ἐγκέφαλος σταδιακὰ συρρικνώνεται καθὼς γερνᾶμε, ἀλλὰ ὡς φαίνεται ὑπάρχουν πράγματα ποὺ μποροῦμε νὰ κάνουμε γιὰ νὰ ἐπιβραδύνουμε τὴ μείωση τοῦ ὄγκου του. Στὴ νέα μελέτη συμμετεῖχαν 1.575 ἐθελοντές, μέσης ἡλικίας 67 ἐτῶν, οἱ ὁποῖοι δὲν ἔπασχαν ἀπὸ ἄνοια. Οἱ ἐρευνητὲς τοὺς ὑπέβαλλαν σὲ μαγνητικὲς τομογραφίες ἐγκεφάλου καὶ ἐπὶ τρεῖς μῆνες μετροῦσαν τὸν ἐπονομαζόμενο δείκτη ὠμέγα-3 λιπαρῶν ὀξέων στὰ ἐρυθρὰ αἱμοσφαίριά τους.

Ὁ δείκτης αὐτὸς εἶναι ἕνα ἐρευνητικὸ «ἐργαλεῖο» (δὲν διατίθεται στὸ εὐρὺ κοινὸ) ποὺ συνδυάζει δύο συγκεκριμένα ὠμέγα-3 λιπαρὰ ὀξέα, τὸ DHA καὶ τὸ EPA, ποὺ σὲ προγενέστερες μελέτες ἔχουν συσχετισθεῖ μὲ προστασία τῆς καρδιαγγειακῆς ὑγείας καὶ τοῦ ἐγκεφάλου. Οἱ ἐθελοντὲς συμπλήρωσαν ἐπίσης διάφορα νευροψυχολογικὰ τέστ ἀξιολό- γησης τῆς μνήμης καὶ τῶν νοητικῶν λειτουργιῶν. Ἡ ἀνάλυση ὅλων τῶν εὑρημάτων ἔδειξε πὼς ὅσοι εἶχαν τὸν χαμηλότερο δείκτη ὠμέγα-3 λιπαρῶν ὀξέων ἀπέδωσαν χειρότερα στὰ τέστ ὀπτικῆς μνήμης, ἐπίλυσης προβλημάτων, πολλαπλῶν δραστηριοτήτων καὶ ἀφηρημένης σκέψης.

Ἐπιπλέον, ὅσοι εἶχαν χαμηλὰ ἐπίπεδα τοῦ DHA παρουσίασαν καὶ μεγαλύτερου βαθμοῦ ἀπώλεια ὄγκου τοῦ ἐγκεφάλου τους. Ἂν καὶ ὁ ἀκριβὴς μηχανισμὸς δράσης τῶν ὠμέγα-3 λιπαρῶν ὀξέων δὲν εἶναι γνωστός, οἱ εἰδικοὶ πιστεύουν πὼς ὠφελοῦν τὸν ἐγκέφαλο, ἐπειδὴ μειώνουν τὴν φλεγμονὴ σὲ αὐτόν, ἐνῷ παίζουν ρόλο στὴν ἀνάπτυξη τῶν νευρικῶν κυττάρων. Ὡστόσο, δὲν κατέστη σαφὲς ἀπὸ τὴ μελέτη πόσα ὠμέγα-3 λιπαρὰ ὀξέα πρέπει νὰ καταναλώνει κανεὶς γιὰ νὰ φτάσει στὸ ἐπίπεδα τοῦ δείκτη ποὺ προστατεύει τὸν ἐγκέφαλο. Ἡ γενικὴ σύσταση τῶν ὑγειονομικῶν Ἀρχῶν παγκοσμίως εἶναι νὰ τρῶμε τουλάχιστον δύο μερίδες ψάρια τὴν ἑβδομάδα, ἀλλὰ καλύτερα εἶναι νὰ τρῶμε τρεῖς. Οἱ πλουσιότερες φυσικὲς πηγὲς ὠμέγα-3 λιπαρῶν ὀξέων εἶναι τὸ μουρουνέλαιο καὶ «παχιὰ» ψάρια, ὅπως ὁ σολομός, τὸ σκουμπρὶ καὶ ἡ σαρδέλα.

Πηγὴ : www.pentapostagma.gr 

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα