Δελτίο τύπου γιά τήν ἐκδήλωσή μας στόν ἱερό ναό Ἁγίας Εἰρήνης Γαλατσίου μέ τόν π. Ἀρτέμιο Γρηγοριάτη

Τήν Κυριακή 30 Ὀκτωβρίου 2022 ἡ “Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη” Ἀθήνας σέ συνεργασία μέ τόν ἱερό ναό Ἁγίας Εἰρήνης Γαλατσίου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν πραγματοποίησε ἐκδήλωση – ὁμιλία μέ προσκεκλημένο ὁμιλητή τόν ἱερομόναχο π. Ἀρτέμιο Γρηγοριάτη (ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γρηγορίου Ἁγίου Ὄρους). Ὁ π. Ἀρτέμιος Γρηγοριάτης ἀνέπτυξε στούς παρευρισκόμενους τό ἐξόχως ἐνδιαφέρον θέμα: “Ἡ σημασία τῆς ταπεινώσεως στήν πνευματική ζωή τοῦ χριστιανοῦ”.

Ὁ π. Ἀρτέμιος ἀνέπτυξε τό ἐν λόγῳ θέμα βασιζόμενος στούς Ἁγίους Πατέρες παραθέτοντας πλῆθος ἁγιογραφικῶν ἀναφορῶν, Καινοδιαθηκικῶν καί Παλαιοδιαθηκικῶν. Ἐπιπλέον προσέγγισε τό ἐν λόγῳ θέμα ὡς αὐτό διέπει τήν σύγχρονη ζωή ἑνός χριστιανοῦ ἤτοι στήν οἰκογένειά του, τό ἐπαγγελματικό περιβάλλον του, τήν ἄσκηση τῆς ὁποιασδήποτε ἰδιότητας φέρει. 

Στό τέλος τῆς ἐκδήλωσής μας οἱ φίλοι τῆς Ε.ΡΩ. εἶχαν τήν δυνατότητα νά δοῦν ἀπό κοντά τίς νέες ἐκδόσεις καί βιβλία τῆς “Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης” καί νά ἐπιλέξουν ὅποια ἐπιθυμοῦν. Κατά τήν διάρκεια τῆς ἐκδήλωσης προσφέρθηκε σέ ὅλους, τιμῆς ἕνεκεν, τό dvd : “Ἅγιος Νεκτάριος” παραγωγή τῆς “Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης”.

Ἡ “Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη” ἐκφράζει τήν εὐγνωμοσύνη της πρός τόν ὁμιλητή π. Ἀρτέμιο Γρηγοριάτη, ὁ ὁποῖος ἀνταποκρίνεται μέ χαρά κάθε φορά στίς προσκλήσεις τοῦ Σωματείου μας. Ἐπιπλέον ἡ “Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη” θεωρεῖ ἱερή ὑποχρέωσή της νά εὐχαριστήσει τόν π. Τίτο – προϊστάμενο τοῦ ἱεροῦ ναοῦ –  καί τούς λοιπούς ἐφημερίους τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Ἁγίας Εἰρήνης Γαλατσίου γιά τήν συνεργασία τους, τήν θερμή φιλοξενία τους καί τήν ἐν Χριστῷ ἀγάπη μέ τήν ὁποία μᾶς ἀγκαλιάζουν. Τέλος ἡ “Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη” εὐχαριστεῖ τά μέλη, τούς φίλους καί συνεργάτες πού μᾶς τίμησαν μέ τήν παρουσία τους καί τήν ἐν Χριστῷ ἀγάπη τους.