Εκδήλωση τιμής και σεβασμού στον Όσιο Πορφύριο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 13-3-2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μία πολύ ψυχωφέλιμη ἐκδήλωση εἶχε τήν εὐκαιρία νά παρακολουθήσει πλῆθος κόσμου, πού συνέρρευσε στις 13 Μαρτίου 2017 στόν Ἱ. Ναό Ἁγίου Ἐλευθερίου Ἀχαρνῶν. Ἡ ἐκδήλωση, ἀφιερωμένη σέ ἔνδειξη τιμῆς καί σεβασμοῦ πρός τόν Ὅσιο Πορφύριο τόν Καυσοκαλυβίτη, ξεκίνησε μέ τό Μέγα Ἀπόδειπνο καί στή συνέχεια ἀκολούθησε Ἱερά Παράκληση πρός τόν Ὅσιο Γέροντα. Ἀμέσως μετά στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ναοῦ ὁ πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Χρ. Εὐθυμίου, ἐπίκουρος καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ε.Κ.Π.Α., παρουσίασε τήν ὁμιλία του μέ θέμα: “Ὁ Ὅσιος Πορφύριος καί ἡ γνωριμία μαζί του”.

Ἀφοῦ ἔκανε μιά σύντομη ἐπισκόπηση τοῦ βίου τοῦ Ὁσίου Πορφυρίου, ὁ π. Γεώργιος ἀναφέρθηκε κατά κύριο λόγο στήν προσωπικότητα τοῦ Ὁσίου καί πιό συγκεκριμένα στό ρόλο του ὡς πνευματικοῦ πατρός, ἀναπτύσσοντας τά ἑξῆς βασικά σημεῖα:

-Ὅποιος εἶχε τήν εὐλογία νά τόν γνωρίσει ἀπό κοντά μποροῦσε νά διακρίνει ὅλα ἐκεῖνα τά χαρίσματα πού συναντᾶμε στά συναξάρια τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας ὅλων τῶν αἰώνων. Ἔδειχνε ἀπόλυτο σεβασμό πρός τήν προσωπικότητα ἑνός ἑκάστου ἀνθρώπου καί συμβούλευε τούς πιστούς νά ἀκολουθοῦν ἕναν ἀπ’ τούς δύο (2) δρόμους πού ἔχει ὁρίσει ἡ Ἐκκλησία μας γιά τήν σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου καί τόν ἐξαγιασμό του, τόν γάμο ἤ τόν μοναχισμό.

– Περί ψυχαναγκασμοῦ: Πολύ συχνά ἀναφερόταν σέ αὐτό τό θέμα καί πρότεινε ὡς τρόπο θεραπείας τήν ὁλόψυχη στροφή πρός τόν Θεό, νά βρίσκει ὁ κόσμος ἕναν καλό πνευματικό  πατέρα καί νά ζεῖ μέσα στά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας. Μάλιστα, ἄν χρειαστεῖ, ἄς πιέσουμε καί λιγάκι τόν ἑαυτό μας, πάντα μέ τήν καλή ἔννοια, πρός αὐτή τήν κατεύθυνση. Αὐτή εἶναι μία “καλή βία”.

– Γιά τήν σχέση γονέων-παιδιῶν: Οἱ γονεῖς νά μήν καταπιέζουν τά παιδιά τους. Γιά νά ἀπαλλαγοῦν τά παιδιά ἀπό διάφορα ἐσωτερικά προβλήματα δέν ἀρκοῦν οἱ συμβουλές, οἱ προτροπές, ἀπειλές κ.τλ. τῶν γονέων. Χρειάζεται πάνω ἀπ’ ὅλα νά ἐξαγιάζονται οἱ γονεῖς, ὥστε νά γίνονται παράδειγμα γιά τά παιδιά τους.

– Γιά τούς διδασκάλους ὅλων τῶν βαθμίδων: Νά ἀντιμετωπίζουν ὅλα ἀνεξαιρέτως τά παιδιά μέ ἀγάπη καί αὐστηρότητα. Παρά τήν αὐστηρότητα τά παιδιά θά ἀναγνωρίσουν τελικῶς τήν ἀγάπη τοῦ δασκάλου τους. Νά νιώθουν, ὅταν μπαίνουν στήν τάξη, ὅτι εἶναι σάν νά εἰσέρχονται στήν Ἐκκλησία. Ἄν κάποια παιδιά εἶναι “πολύ δύσκολα”, νά δίνουν τά ὀνόματά τους στήν προσκομιδή.

– Γιά τούς δαιμονικούς λογισμούς: Νά τούς ἀντιπαρερχόμαστε μέ ἠρεμία καί ὑπομονή, χωρίς συγκατάθεση σ’  αὐτούς. Νά τούς δείχνουμε περιφρόνηση μέχρις ὅτου φύγουν τελείως.

Ἡ ἐκδήλωση ὁλοκληρώθηκε μέ σύντομο χαιρετισμό ἀπό μέλος τῆς Ε.ΡΩ.

Τέλος, ἡ “ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ” ἐκφράζει τίς εὐχαριστίες της πρός τόν ἐφημέριο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ π. Θεμιστοκλή Χριστοδούλου γιά τήν συμβολή του στήν πραγματοποίηση της ἐκδήλωσης αὐτῆς. 

 

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα