Εκδήλωση Ε.ΡΩ. Μυτιλήνης (VIDEO)

Τὴ Δευτέρα 4 Μαρτίου  πραγματοποιήθηκε μὲ μεγάλη ἐπιτυχία στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Θεράποντα Μυτιλήνης  ἐκδήλωση τῆς Ἑνωμένης Ρωμιοσύνης μὰ θέμα «Ὁ Ἅγιος Παΐσιος καὶ ἡ μέριμνά του γιὰ τοὺς νέους»

Ἡ ἐκδήλωση ἔγινε μὲ τὴν εὐλογία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μυτιλήνης μὲ κύριο μὲ ὁμιλητὴ τὸν Πρωτοπρεσβύτερο π. Θεμιστοκλῆ Χριστοδούλου.

Ἡ ἐκδήλωση ξεκίνησε μὲ παράκληση στὸ Ὅσιο Παΐσιο καὶ ἐπιμνημόσυνη δέηση στὸ γνωστὸ ἀσκητὴ καὶ «διὰ Χριστὸν σαλὸ τῆς Λέσβου» τὸν παπὰ Φώτη τὸν Λαυριώτη, καθὼς ἡ μέρα τῆς ἐκδήλωσης συνέπιπτε μὲ τὴν ἡμέρα τῆς πρὸς Θεὸν ἐκδημίας του. Ἀκολούθησε ὀλιγόλεπτη παρουσίαση τῶν σκοπῶν τοῦ Σωματείου τῆς «Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης» ἀπὸ τὸν Νίκο Κιντάκα πρόεδρο τοῦ τοπικὸ Συντονιστικοῦ ὀργάνου τοῦ σωματείου στὴ Λέσβο.

Στὴν συνέχεια ὁ πατὴρ Θεμιστοκλῆς  ἀνάπτυξε μὲ γλαφυρὸ τρόπο τὴν ἀγάπη, τὸν πόνο καὶ τὴν φροντίδα ποὺ εἶχε ὁ Ὅσιος πρὸς τοὺς νέους. Δὲν παρέλειπε δὲ συνεχῶς κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ὁμιλίας του νὰ παραλληλίζει τοὺς  τρόπους συμπεριφορᾶς τοῦ Ὁσίου Παϊσίου μὲ καθημερινὴ πραγματικότητα τῆς οἰκογενειακῆς ἀλλὰ καὶ κοινωνικῆς ζωῆς, κάνοντας ἔτσι τὴν εἰσήγησή του ἄκρως διδακτική.

            Οἱ ἀκροατὲς τοῦ κατάμεστου ναοῦ τοῦ Ἁγίου Θεράποντα Μυτιλήνης, παρακολούθησαν μὲ μεγάλο ἐνδιαφέρον τὴν εἰσήγηση καὶ ἔφυγαν προβληματισμένοι γιὰ εὐθύνες μας γιὰ τὸν τρόπο ἀντιμετώπισης τῶν νέων σήμερα, καὶ μὲ τὴν ἐλπίδα ὅτι μὲ τὶς πρεσβεῖες τοῦ Ὁσίου καὶ ἐνστερνιζόμενοι τὸν πόνο τοῦ μποροῦμε νὰ βάλουμε ἕνα λιθαράκι στὴν ἀνόρθωση τῆς νεότητας καὶ τοῦ τόπου μας.

Στὸ τέλος τῆς ἐκδήλωσης μοιράστηκαν στοὺς παραβρισκόμενους τὸ περιοδικὸ ΕΡΩ καὶ κόλλυβα τοῦ μνημόσυνου τοῦ  παπὰ Φώτη.