Δελτίο Τύπου Έναρξης Εργασιών Ε.ΡΩ. Μεσογαίας

ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

 

Σήμερα ξεκίνησε τὶς ἐργασίες του μὲ τὸν νέο σχεδιασμὸ ἡ ὁμάδα τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης τῆς περιοχῆς τῆς Μεσογαίας μὲ ἐκκλησιασμὸ στὸν Ιερο Μητροπολιτικὸ ναὸ τῆς Ἁγίας Μαρίνας Αρτεμιδας. Στὸ τέλος τῆς θείας λειτουργίας ἔγινε ἀρτοκλασία γιὰ τὰ μέλη καὶ  τοὺς φίλους τοῦ σωματείου. Ὁ ἱερέας ἀναφέρθηκε στοὺς σκοποὺς καὶ τὸ ἔργο μας.

Ἀκολούθησε καφὲς καὶ ἡ πρώτη συνάντηση τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης Μεσογαίας  μὲ τὴν παρουσία μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, στελεχῶν τοῦ νέου πυρήνα καὶ φίλων στὸ ἀρχονταρίκι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ὁπού ἔγινε μιὰ πολὺ ἐνδιαφέρουσα ἐνημέρωση καὶ ἀκολούθησε συζήτηση.

 

Ἀκολουθεῖ φωτογραφικὸ ὑλικό….

wp_20160918_10_03_45_pro

 

wp_20160918_10_04_58_pro

imag0177