Δελτίο τύπου ἐκδήλωσης στὸν Ἅγιο Νικόλαο Μαρκοπούλου, 20-12-2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ἡ Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη σὲ συνεργασία μέ τόν Ἱερό Ναό τοῦ  Ἁγίου Νικολάου Μαρκοπούλου, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς, διοργάνωσαν πολὺ ἐνδιαφέρουσα ἐκδήλωση στὸν χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, σήμερα 20 Δεκεμβρίου 2017. Ἡ ἐκδήλωση ξεκίνησε μὲ τὴν τέλεση τοῦ ἱεροῦ μυστηρίου τοῦ εὐχελαίου καὶ συνεχίστηκε μὲ ὁμιλία ἀπὸ τὸν κο Κωνσταντῖνο Γανωτῆ.

Ὁ κος Γανωτῆς, γυμνασιάρχης, φιλόλογος, συγγραφέας, καί συνεργάτης τῶν ῥαδιοφωνικῶν σταθμῶν τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας καί τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀνέπτυξε τὸ θέμα: «Πῶς καὶ γιατὶ γιορτάζει ἡ οἰκογένεια τὰ Χριστούγεννα»!

Ἀφοῦ ἀναφέρθηκε σὲ κάποια ἱστορικὰ στοιχεῖα, ὁ ὁμιλητὴς παρατήρησε ὅτι, “μέσα στὴν οἰκογένεια γεννιέται ἡ ἐλπίδα καὶ ἡ ἀγάπη γιὰ τὸν Χριστό. Ὅσοι ἄνθρωποι δὲν συντάσσονται μὲ τὴν Ἐκκλησία δὲν ἀντέχουν αὐτὴν τὴν ζωή. Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ οἰκογένεια ἀναλαμβάνει τὴν πολὺ σημαντικὴ ἀποστολή, νὰ εἰσάγει τὰ μέλη της (κυρίως τὰ παιδιὰ) στὴν Ἐκκλησία.

Τὰ Χριστούγεννα ἡ Ἐκκλησία μας τὰ ἑορτάζει, ὅπως τὰ ἑορτάζει, διότι κατ’ αὐτὴν τὴν γιορτὴ κάθε εἴδους χαρὰ βρίσκει τὴν δικαίωσή της. Αὐτὸ δὲν μπορεῖ νὰ τὸ ζήσει κάποιος ποὺ βρίσκεται ἐκτὸς Ἐκκλησίας. Γι’ αὐτὸ τὸν λόγο καὶ οἱ ἄνθρωποι ποὺ δὲν μετέχουν στὰ μυστήριά της, ὁδηγοῦνται ἀργὰ ἢ γρήγορα στὴν ἀπελπισία.

Τὰ Χριστούγεννα ἀποτελοῦν τὴν πραγματοποίηση τοῦ «ὀνείρου» τῆς ἀνθρωπότητας! Γιὰ νὰ γευτοῦμε ὅλη αὐτὴ τὴν χαρά, ποὺ κομίζουν, ὀφείλουμε νὰ καθαρισθοῦμε ἀπ’ τὶς ἁμαρτίες μας (μετάνοια-ἐξομολόγηση-Θεία Κοινωνία). Μέσα σὲ αὐτὰ τὰ πλαίσια πρέπει νὰ ἀγωνισθεῖ καὶ ἡ οἰκογένεια. Δὲν χωροῦν ἐνοχὲς κατὰ τὴν διάρκεια τῶν Χριστουγέννων. Ὅ,τι μᾶς βασανίζει νὰ τὸ καταθέτουμε στὰ πόδια τοῦ Χριστοῦ (ἐξομολόγηση).

Κατ’ αὐτὴν τὴν περίοδο ἡ οἰκογένεια, ἀλλὰ καὶ ὅλοι οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ χαίρονται τὴν κατάργηση τῆς ἁμαρτίας, τὴν κατάργηση κάθε θλίψεως, πόνου καὶ δυστυχίας”!

Μετὰ τὸ τέλος τῆς ὁμιλίας μοιράσθηκε δωρεὰν σὲ ὅλους τούς παρευρισκομένους τὸ βιβλίο τῶν ἐκδόσεων τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης, «Μέγας Ἀλέξανδρος».

Θὰ θέλαμε, τέλος, νὰ εὐχαριστήσουμε τὸν προϊστάμενο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Μαρκοπούλου π. Ἰωάννη Ὀρφανό, τὸν ἀρχιμ. π. Νικόδημο Ἠλιόπουλο καὶ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς γιὰ τὴν φιλοξενία καὶ διοργάνωση αὐτῆς τῆς ἐκδήλωσης, καθὼς καὶ τὸν ἐξαίρετο ὁμιλητὴ κο Κωνσταντῖνο Γανωτῆ γιὰ τὴν ἐμπνευσμένη ὁμιλία του!

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα