Δελτίο τύπου προσκυνηματικής εκδρομής στην Άνδρο από την Ε.ΡΩ. Πατρών, 8-9 Σεπτεμβρίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Διήμερη  προσκυνηματικὴ   Ἐκδρομὴ στὴν νήσο   Ἄνδρο

8-9 Σεπτεμβρίου 2018»

Πραγματοποιήθηκε 8 καὶ 9 Σεπτεμβρίου 2018, διήμερη  προσκυνηματικὴ   Ἐκδρομὴ στὸ ὄμορφο νησὶ τῆς  Ἄνδρου. Ἡ συμμετοχὴ στὴν ἐκδρομὴ ἦταν μεγάλη, μὲ τὴν ὁμάδα τῶν 51 φίλων  καὶ μελῶν τῆς Ε.ΡΩ.  νὰ ἀποτελεῖται ἀπὸ ἄτομα,ὅλων τῶν  ἡλικιῶν.

Τὸ προσκύνημα στὴν Ἄνδρο ξεκίνησε τὸ Σάββατο 8/9 τὸ πρωὶ στὴν Ἱ.Μ.Παναχράντου – Ἁγίου Παντελεήμωνος, τὸ ἱστορικὸ Βυζαντινὸ μοναστήρι, ὅπου εἴχαμε τὴν εὐλογία νὰ προσκυνήσουμε τὴν  Ἱερὰ Εἰκόνα τῆς ὁμώνυμης Παναγίας, τὰ Ἱερὰ Λείψανα τοῦ Ἁγίου Παντελεήμωνος καθὼς καὶ τὰ Ἱερὰ Θαυματουργικὰ Λείψανα Ἁγίων Πατέρων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς. Εἴχαμε ἐπίσης τὴν εὐκαιρία νὰ ἐπισκεφθοῦμε τὸ κελὶ  στὸ ὁποῖο ἐγκαταβίωσε κατὰ τὴν ἐκεῖ ἐξορία του ὁ ἅγιος Γέροντας Χριστόφορος (Παπουλάκος).

Τὸ ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας ἡ ὁμάδα  ἐπισκέφτηκε τὴν Ἱ.Μ. Ἁγίου Νικολάου, ὅπου ὅλοι οἱ συμμετέχοντες βίωσαν, κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Ἱεροῦ  Ἐσπερινοῦ καὶ τοῦ Ὄρθρου, μοναδικὴ εὐλογία καὶ κατάνυξη, προσκυνώντας τὴν μυροβλύζουσα εἰκόνα τῆς Παναγίας μας, τὸ Ἱερὸ τμῆμα τῆς Τιμίας Ἐσθῆτος τῆς Παναγίας, τὴν Τιμία Κάρα τοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ ἐν Βουνένοις καὶ  πολλὰ λείψανα Ἁγίων. Μετὰ τὸ τέλος τῶν ἀκολουθιῶν μεγάλο ἦταν τὸ ὄφελος ἀπὸ τὰ λόγια ποὺ μᾶς ἀπηύθυνε ὁ Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς π. Δωρόθεος.

Τὴν ἐπομένη ἡμέρα Κυριακή, ἡ ὁμάδα ἐκκλησιάστηκε στὴν Ἱ.Μ. Ἁγίας Μαρίνης, ὅπου ἐλάβαμε τὴν εὐλογία τοῦ χαριτωμένου γέροντος π. Κυπριανοῦ, ἐνῶ μετὰ τὴν Θ. Λειτουργία κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ κεράσματος, μᾶς ἀπηύθυνε λόγους πνευματικούς,ὁ  Ἱερομόναχος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, π. Χερουβείμ.

Στὸν ἐλεύθερο χρόνο τῆς ἐκδρομῆς μας, ἡ ὁμάδα περπάτησε στὴν γραφικὴ Χώρα τῆς Ἄνδρου καὶ  γεύτηκε παραδοσιακὲς γεύσεις τοῦ νησιοῦ στὸ χωριό Ἄνω Ἀπροβάτου.

Γενικὴ πεποίθηση ὅλων τῶν συμμετεχόντων εἶναι ἡ μεγάλη πνευματικὴ ὠφέλεια ποὺ ἀποκόμισαν ἀπὸ τὶς ἀκολουθίες, τὴν  προσκύνηση τῶν ἱερῶν Λειψάνων καὶ τὴν ἐπαφὴ μὲ τοὺς πατέρες τῶν Ἱερῶν Μονῶν ποὺ ἐπισκεφτήκαμε. Παράλληλα συντελεῖται καὶ ἐνδυνάμωση τῶν ἀδελφικῶν , κοινωνικῶν σχέσεων μεταξύ τῶν μελῶν καὶ φίλων τοῦ σωματείου.

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα