Δελτίο τύπου εκδήλωσης “Οἱ δοκιμασίες μᾶς καθρεπτίζουν ὅλους”, Νέα Μάκρη 3-11-2018

Γεύση ἀπὸ τὴν ἀσκητικὴ ἐμπειρία καὶ Παράδοση τοῦ Ἁγίου Ὄρους εἶχαν τὴν εὐκαιρία καὶ τὴν εὐλογία νὰ πάρουν ὅσοι παρευρέθησαν σήμερα, Σάββατο 3 Νοεμβρίου 2018 καὶ ὥρα 17:30, στὴν ἐκδήλωση ποὺ συνδιοργάνωσαν ἡ Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη καὶ ὁ Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης Νέας Μάκρης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κηφησιᾶς, Ἀμαρουσίου καὶ Ὡρωποῦ. Ὁμιλητὴς τῆς ἐκδήλωσης ἦταν ὁ γέροντας Λουκᾶς ὁ Φιλοθεΐτης, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τὸ θέμα: “Οἱ δοκιμασίες μᾶς καθρεπτίζουν ὅλους”! Ἡ ἐκδήλωση ξεκίνησε μὲ τὸν ἀπογευματινὸ Ἑσπερινό, ἐνῶ ὕστερα ἀπὸ σύντομο χαιρετισμὸ ἀπὸ μέλος τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης, τὸν λόγο ἔλαβε ὁ γέροντας Λουκᾶς, ὁ ὁποῖος ἐπιγραμματικὰ μόνο ἀναφέρουμε ὅτι σημείωσε τὰ ἑξῆς: 
   
“Ὁ ἄνθρωπος εἶναι πλασμένος νὰ ζεῖ μὲ τὸν Ἀχώρητο. Ὁ διάβολος ἀπ’ τὴν ἄλλη κάνει ὅ,τι μπορεῖ γιὰ νὰ μᾶς χωρίσει ἀπ’ τὸν Θεὸ Πατέρα μας. Ὁ Χριστὸς ἔγινε ἄνθρωπος, ὥστε νὰ μᾶς ἀνοίξει τὸν δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς πρὸς τὸν Πατέρα μας, ἀφοῦ ἐμεῖς τὸν εἴχαμε χάσει καὶ ἀδυνατούσαμε νὰ τὸν ξαναβροῦμε”.  
 
“Ὁ ἄνθρωπος νικᾷ τὸν ἑαυτό του μὲ τὴν προσευχὴ καὶ τὴν νηστεία. Ὅταν αὐτὲς γίνονται κατὰ τὸ ὑγιὲς φρόνημα τῆς Ἐκκλησίας ὁδηγοῦν τὸν πιστὸ ἀπὸ τὴν πράξη στὴν θεωρία(τοῦ Θεοῦ)”.
 
“Εὔκολα κρίνουμε καὶ κατακρίνουμε τοὺς ἄλλους. Ἐμεῖς, ὅμως, ποὺ βρισκόμαστε; Ἄραγε σὲ τί κατάσταση; Βλέπουμε τὰ τοῦ ἑαυτοῦ μας; Γνωρίζει ἄραγε κανεὶς ἀπὸ ἐμᾶς ποὺ θὰ βρεθοῦμε τὴν ὥρα τῆς Κρίσεως; Ἄς συμμαζέψουμε, λοιπόν, καλύτερα τὸν ἑαυτό μας”.
 
“Ὁ θάνατος δὲν σταματάει, ἐφημερεύει! Πὼς θὰ γλυτώσουμε ἀπὸ τὸν θάνατο; Μὲ τὴν ἀπάρνηση τοῦ ἑαυτοῦ μας καὶ τὴν μετάνοια. Ποὺ θὰ γίνει αὐτό; Στὸν πνευματικό. Ἀφοῦ ἐξομολογηθεῖ ὁ ἄνθρωπος τὶς ἁμαρτίες του στὸν πνευματικό, ἔπειτα θὰ τὰ βάλλει μὲ τὰ πάθη του. Στὰ πάθη μας φαίνεται ὁ ἑαυτός μας, σὲ τί κατάσταση βρισκόμαστε δηλαδή. Ὀφείλουμε, λοιπόν, νὰ τὰ βάλλουμε μὲ τὰ πάθη μας, ἄν θέλουμε νὰ ἔχουμε τὴν βοήθεια τοῦ Χριστοῦ. Ἄν ἀρνηθοῦμε τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ἀποδεικνύουμε ὅτι λατρεύουμε τὸν ἄνθρωπο, δηλ. τὸν ἑαυτό μας. Γι’ αὐτὸ καὶ συμβαίνει νὰ πηγαίνουμε στὸν πνευματικὸ λέγοντάς του τὰ ἴδια ἁμαρτήματα μὲ λίγο μόνο παρηλλαγμένα λόγια. Διότι κατὰ βάθος ἀγαπᾶμε ἀκόμη τὸν ἑαυτό μας, τὸν παλαιὸ ἄνθρωπο”.
 
“Ὅποιος κάνει σὲ τούτη τὴν ζωή ὅ,τι θέλει, ἐκεῖνοι (οἱ ἐχθροί του, ὁρατοὶ καὶ ἀόρατοι), ποὺ βρίσκονταν πίσω ἀπὸ τὸ θέλημά του, τὴν ὥρα τοῦ θανάτου θὰ τὸν κάνουν ὅ,τι θέλουν. Γι’ αὐτὸ πρέπει νὰ σπεύσουμε ΤΩΡΑ στὴν ἀπάρνηση τοῦ ἑαυτοῦ μας. Σὲ ἀντίθετη περίπτωση θὰ ντρεπόμαστε αἰωνίως”.
 
“Πολλοὶ προσπαθοῦμε νὰ καταφέρουμε κάτι μὲ τὴν λογική. Ἡ ἐνανθρώπηση, ὅμως, τοῦ Χριστοῦ, ἡ Σταύρωση, ἡ Ἀνάστασή Του κτλ. εἶναι γεγονότα ὑπὲρ τὸν ἀνθρώπινο λόγο. Μόνο, ὅμως, μαθαίνοντας καὶ ὄχι παθαίνοντας (δηλ. ἄν δὲν παλεύουμε μὲ τὰ πάθη μας) δὲν καταφέρνουμε τίποτα. Ὁ Θεὸς εἶναι Ἀλήθεια καὶ θέλει καὶ ἀπὸ ἐμᾶς ἀλήθεια, ὥστε νὰ μᾶς μεταδώσει τὴν δική Του Ἀλήθεια”.
 
“Οἱ θλίψεις, οἱ δοκιμασίες μᾶς προσγειώνουν, μᾶς ταπεινώνουν. Αὐτὴ εἶναι ἡ ὁδὸς τοῦ Κυρίου. Ὅλοι οἱ Ἅγιοι αὐτὸν τὸν δρόμο βάδισαν. Οἱ φρόνιμοι διαλέγουν τὴν λύπη καὶ τοὺς μένει στὸ τέλος ἡ χαρά. Οἱ μὴ φρόνιμοι διαλέγουν τὴν χαρὰ, ἀλλὰ στὸ τέλος τοὺς μένει ἡ λύπη. Ἐὰν δὲν ἐπιλέξουμε τὸν δρόμο τῶν κόπων, τῶν θλίψεων καὶ τῶν πόνων, δὲν θὰ λάβουμε τὴν σφραγῖδα τοῦ Θεοῦ. Κανεὶς δὲν γίνεται οἰκεῖος μὲ τὸν Θεό, ἐὰν δὲν πονέσει. Ὅποιος ἀγαπάει τὸν Θεό, ὅπως τοῦ ἁρμόζει, συναντᾶται μαζί Του στὸν Σταυρό! Καὶ τότε ὁ ἀναστὰς Κύριος θὰ τοῦ δώσει τὴν δική του Ἀνάσταση”! 
 
Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐκδήλωσης μοιράσθηκε δωρεὰν σὲ ὅλους τοὺς παρευρισκόμενους τὸ βιβλίο τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης “Ἡ ἐξομολόγηση τῶν Νέων”.
 
Ἡ Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη εὐχαριστεῖ θερμὰ τὸν γέροντα Λουκᾶ γιὰ τὴν πολὺ ἐμπνευσμένη ὁμιλία του ποὺ καθήλωσε ὅλο τὸ ἀκροατήριο, τοὺς ἐφημέριους τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίου Κων/νου καὶ Ἑλένης Νέας Μάκρης πρωτοπρεσβύτερο π. Κωνσταντῖνο Ἀθανασόπουλο καὶ πανοσιολογιώτατο π. Ἀντώνιο Λουκόπουλο γιὰ τὴν στήριξή καὶ βοήθειά τους, καθὼς καὶ ὅλους ὅσους ἐργάστηκαν γιὰ τὴν πραγματοποίηση τῆς σημερινῆς ἐκδήλωσης.
 
 
 

Μετὰ τὸ τέλος τῆς ὁμιλίας ὅλοι οἱ παρευρισκόμενοι πέρασαν στὸ πολιτιστικὸ κέντρο τοῦ ναοῦ, ὅπου κεράστηκαν τσάϊ καὶ ἐδέσματα, ἐνῶ ὁ γέροντας ἀπάντησε σὲ ἐρωτήσεις.

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα