Δελτίο Τύπου για την Εκδήλωση – ομιλία για τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό στην Πάτρα 3 Απριλίου 2019

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ
 
“ Ὁ  ὁραματισμὸς  τοῦ  Πατρο-Κοσμᾶ  γιὰ  τὴν  ἀνάσταση  καὶ  ἀποκατάσταση τοῦ Γένους
 
                                                                                            Πάτρα 3 Ἀπριλίου  2019.
 
Πραγματοποιήθηκε ἀπὸ τὸ σωματεῖο ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ στὴν Πάτρα τὴν Τετάρτη 3ης Ἀπριλίου 2019,  ἐκδήλωση μὲ θέμα : “Ὀ  ὁραματισμὸς τοῦ Πατρο-Κοσμᾶ γιὰ τὴν ἀνάσταση καὶ ἀποκατάσταση τοῦ Γένους”  μὲ ὁμιλητὴ τὸν πρωτοπρεσβύτερο π. Γεώργιο Μεταλληνό, ὁμότιμο καθηγητὴ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

Ἡ ἐκδήλωση τελοῦσε ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κκ Χρυσόστομο, καὶ φιλοξενήθηκε στὴν αἴθουσα τῆς  Διακιδείου  Σχολῆς Λαοῦ Πατρῶν.

Πρὶν τὴν ὁμιλία, προβλήθηκε ὀπτικοακουστικὸ ὑλικὸ παραγωγῆς τῆς Ε.ΡΩ., σχετικὸ μὲ τὸν βίο τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ, τὶς διδαχές, τὶς προφητεῖες, τὰ θαύματα καὶ τὸν μαρτυρικό του θάνατο.

Στὴν ὁμιλία του ὁ π. Γεώργιος  Μεταλληνός,  κατ’  ἀρχὴν   ἀναφέρθηκε  στὴν πορεία τοῦ Πατρο-Κοσμᾶ ἀπὸ τὴν περίοδο τῆς ἀσκήσεώς  του στὸ  Ἅγιον Ὄρος, τονίζοντας ὅτι ἐκεῖ ὁ  Ἅγιος, μυήθηκε στὴν ῥίζα  τῆς  ἀληθινῆς Θεολογίας, τὸ κέντρο τῆς ὁποίας εἶναι ἡ καθαρμένη καρδία.  Ἀργότερα  συναισθανόμενος τὴν   ἀνάγκη νὰ  στηριχθεῖ  πνευματικὰ  ὁ  σκλαβωμένος  Ἕλληνας, ἀπεφάσισε νὰ βγεῖ στὸν κόσμο γιὰ  νὰ ξεκινήσει τὸ ἱεραποστολικό του ἔργο καὶ τὴν διδασκαλία του, ἡ οποία βασίστηκε σὲ δύο ἄξονες : στὴν Καθαρὰ Ὀρθόδοξη πίστη καὶ στὴν ἀνάσταση τοῦ Γένους. Κατὰ τὸν Ἅγιο Κοσμᾶ, Γένος εἶναι ὅλο τὸ σῶμα τῶν Ὀρθοδόξων ποὺ ἔχουν ὡς σημεῖο ἀναφορᾶς τὴν Κωνσταντινούπολη (Νέα Ῥώμη). Τὸ ὅραμά του ἦταν νὰ ἀναστήσει τὴν Αὐτοκρατορία τῆς Νέας Ῥώμης ( «…νὰ φτιαχτεῖ τὸ Ῥωμαίικο…»).            Ἡ πραγματικὴ ἀπειλὴ γιὰ τὸν σκλαβωμένο Ῥωμιό, σύμφωνα μὲ τὴν διδασκαλία τοῦ πατρο-Κοσμᾶ, δὲν ἦταν τὰ βάσανα ἀπὸ τοὺς Ὀθωμανοὺς ὅσο ἡ ἀλλοίωση τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ φρονήματος ποὺ προκαλεῖ ἡ Δύση (Φραγκιά), καὶ γι’ αυτὸ προέβαλε  τὴν σημασία τῆς παιδείας στὴν πορεία πρὸς τὴν ἀπελευθέρωση, μέσῳ τοῦ φωτισμοῦ. Τέλος τόνισε, ὅτι ὁ Άγιος ἐνεφορεῖτο ἀπὸ τὸ κοινοβιακὸ – κοινοτικὸ ἰδεῶδες τοῦ Ῥωμαίικου, ποὺ δὲν εἶχε  καμμία σχέση μὲ τὰ φεουδαρχικὰ συστήματα τῆς Δύσης.

 Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐκδηλώσεως ἔψαλε ὕμνους, τροπάρια καὶ δημώδη μοιρολόγια γιὰ τὴν  Πόλη, ὁ Χορός ψαλτικῆς ΚΛΕΙΔΑ τοῦ Κέντρου Τέχνης Ἑλληνικῆς Παραδοσιακῆς Μουσικῆς «ΚΛΕΙΔΑ» μὲ χοράρχη τὸν πρωτοψάλτη κο Δημήτριο Γαλάνη.

Στὴν  ἐκδήλωση παρευρέθει ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κκ Χρυσοστόμου, ὁ πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀμβρόσιος Γκουρβέλος,  σεβαστοὶ  Πατέρες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν, ὁ Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ. τῆς Διακιδείου Σχολῆς Λαοῦ κος Ἰωάννης Ἀθανασόπουλος καὶ πλῆθος κόσμου ποὺ γέμισε ἀσφυκτικὰ τὴν αἴθουσα τῆς Διακιδείου.

Ἡ «Ἑνωμένη Ῥωμηοσύνη» εὐχαριστεῖ τὸν σεπτὸ ποιμενάρχη μας κκ Χρυσόστομο γιὰ τὴν εὐλογία καὶ τὴν στήριξη τῆς ἐκδηλώσεως, τὸν Πρόεδρο καὶ τὸ Δ.Σ. τῆς  Διακιδείου Σχολῆς Λαοῦ γιὰ τὴν εὐγενικὴ παραχώρηση τῆς αἰθούσης καὶ τὴν φιλοξενία, τὸν Χορὸ ψαλτικῆς ΚΛΕΙΔΑ τοῦ Κέντρου Τέχνης Ἑλληνικῆς Παραδοσιακῆς Μουσικῆς «ΚΛΕΙΔΑ» καὶ τὸν  χοράρχη, τὸν πρωτοψάλτη κο Δημήτριο Γαλάνη, γιὰ τὴν συμμετοχή τους, καθὼς καὶ τοὺς τηλεοπτικοὺς σταθμοὺς «ΛΥΧΝΟΣ» τῆς Ἱ.Μ. Πατρῶν καὶ «ΑΧΕΛΩΟΣ TV», γιὰ τὴν τηλεοπτικὴ  κάλυψη τῆς ἐκδηλώσεως.