Τὸ μανιακὸ συνεχὲς τοῦ «ἐμβολιαστικοῦ» οἴστρου

Τὰ τσάλεντζερ τῆς Novavax καὶ Sanofi πρὸς τὸν ἀστερισμὸ τοῦ covid-19

                                                                                                      ‘’πρὸ συντριβῆς ἡγεῖται ὕβρις,   

                                                                                                   πρὸ δὲ τῆς πτώσεως ὑπερηφάνεια’’

                                                                                                                                 (Παροιμίες 16,18)

Τὸ ἐμβολιαστικὸ παραλήρημα

Δὲν φαίνεται νὰ σταματᾶ  ἡ ἐμβολιαστική μανία, ἐδῶ καὶ δύο χρόνια, σ’ ἕνα κόσμο γυμνό ἀξιῶν, παραδομένο, κυριολεκτικά, στὸν ὁλοκληρωτισμὸ τῆς πολιτικῆς ὀρθότητας, ποὺ κυοφόρησε  ὁ παγκόσμιος οἰκονομικὸς ἰμπεριαλισμός.

Παρὰ τὸ γεγονός, ὅτι ἔχουν ἢδη κυριολεκτικὰ θρυματισθεῖ τὰ ἐπιχειρήματα τῶν μενομένων ‘’εἰδικῶν’’ γιὰ ὑποχρεωτικό ‘’ἐμβολιασμό’’  ἐναντίον τοῦ covid-19, οἱ ἴδιοι ἐθελοτυφλοῦν μπροστὰ στὸ πανανθρώπινο αὐτὸ ἔγκλημα καὶ ἐπιμένουν νὰ πριμοδοτοῦν μὲ τίς ἀπόψεις καὶ τίς ἐφαρμοζόμενες πρακτικές τους τὸν πολλαπλὸ θάνατο τῆς ἰδιάζουσας καλλιτέχνησης τοῦ Θεοῦ στὴ Δημιουργία, τὸν ἄνθρωπο[i].

Πριμοδοτοῦν τὴν φυσική του ἐξόντωση, μὲ στόχο τὸν ἀποπληθυσμὸ τῆς γῆς,  συνεργοῦν στὴν ψυχολογική του ἀποδυνάμωση, μέσα ἀπὸ τὸν καθηλωτικὸ τῆς ἀξιοπρέπειας πρωτόγονο φόβο, καὶ συνδράμουν συνειδητὰ  στὸν ἠθικό ἀποχρωματισμὸ τῶν κοινωνιῶν. Μὲ τὶς αὐτοαντιφάσεις, τὶς παλλινωδίες  καὶ τὴν ἀσυνέπειά τους, οἱ ‘’εἰδικοί’’, τόσο στὶς ἐπιστημολογικὲς ἀρχές, ὅσο καὶ στὴν ἐπιστημονικὴ δεοντολογία, διολισθαίνουν σταθερὰ  ἀπὸ τό ’’ἰσόθεο’’ κατὰ τὸν Ἱπποκράτη[ii]  ἀξίωμα τῆς ἰατρικῆς, ποὺ ὁρκίσθηκαν νὰ ὑπηρετοῦν, στὰ ἄναυγα καὶ ἀνήλια  δαιμονικὰ πεδία μιᾶς στυγνῆς ἀπανθρωπίας.      

Ἡ ἀνεμοθύελλα τοῦ ναρκισσισμοῦ τους, ποὺ σήκωσε στὴν ἀπνευμάτιστη συνείδησή τους ἡ πονηρὴ πολιτικὴ ἐξουσία, τοὺς ἐγκλώβισε σ’ἕνα, χωρὶς ὅρια, παραληρηματικό, ἐξωπραγματικὸ πεδίο ἄκρως ἐπικίνδυνο. Ἄλλωστε, ’’ἡ διαφορὰ μεταξὺ ἐξυπνάδας καὶ βλακείας εἶναι ὅτι ἡ ἐξυπνάδα ἔχει ὄρια[iii].’’ Αὐτὰ τὰ ὅρια, ποὺ ἀγνόησαν οἱ κατασκευαστὲς τοῦ πύργου τῆς Βαβὲλ  καὶ  κατήντησαν περίγελος στὰ μάτια τῆς ἱστορίας. Αὐτὰ τὰ ὅρια, ποὺ οἱ ὑπερόπτες τῶν  νέων καιρῶν μὲ τὴ ὁρμὴ τῆς ἔκφρονης αὐτοθέωσής τους ’’ἔχουν βαλθεῖ’’ νὰ διασκελίσουν πάνω σ’ ἕνα ζευγάρι ξυλοπόδαρα, γιὰ νὰ ἐπαναληφθεῖ ἄλλη μιὰ φορὰ ἡ νομοτελειακὴ ἀρχὴ, τὴν ὁποία ἡ ἱστορία   βεβαιώνει στὸ διάβα της, ὅτι «πρὸ συντριβῆς ἡγεῖται ὕβρις, πρὸ δὲ τῆς πτώσεως ὑπερηφάνεια [iv]». Ἤδη, ζοῦμε ‘’τὸ ἀπόλυτο φιάσκο, μοναδικὸ στὴν ἱστορία τῆς Ἐπιστήμης[v].’’

Μέσα, λοιπόν, στὸν ἀνεκδιήγητο ‘’ἐμβολιαστικὸ καταιγισμό’’ μᾶς φέρνουν μιὰ ἀνανεωμένη αὐταπάτη μεγαλείου, δύο νέα ἐμβολιαστικὰ προϊόντα βασισμένα στὴν πρωτεΐνη, τὰ ὁποῖα παρήχθησαν ἀπὸ τὶς  φαρμακοβιομηχανίες τῆς  Novavax, μὲ τὴν ἐπωνυμία Nuvaxovid, καὶ τῆς   Sanofi and GSK (Glaxo Smith Kline), μὲ τὴν ἐπωνυμία Vidprevtyn.

Ὁ ἐμπαιγμὸς εἰς βάρος τοῦ λαοῦ πράγματι δὲν ἔχει ὅρια.  Ὡρισμένοι, ὦ τῆς ἀφελείας τους, τὰ ὠνόμασαν, πάνω στὸ προπαγανδιστικὸ παραλήρημά τους,  ὡς ‘’ὀρθόδοξα’’, μὲ τὸ αἰτιολογικό, ὅτι δῆθεν δὲν χρησιμοποιοῦνται ἀνθρώπινες κυτταροσειρές  καὶ κατὰ συνέπεια  εἶναι συμβατὰ μὲ τὴν πίστη τῆς Ἐκκλησίας. Ἄλλοι τὰ χαρακτήρισαν  ὡς παραδοσιακά, μὲ προφανῆ στόχο νὰ ἀκυρώσουν τὸν φόβο ποὺ κυριαρχεῖ γιὰ τὰ m-RNA κ.π.λ. κυκλοφοροῦντα ‘’ἐμβόλια’’, λόγῳ τῶν ἀδυσώπητων καὶ μὴ ἀναστρέψιμων παρενεργειῶν τους. Συγκεκριμένα, ἡ κ. Μαρία Θεοδωρίδου πρόεδρος τῆς Ἐθνικῆς Ἐπιτροπῆς Ἐμβολιασμῶν, δήλωσε ἀπερίφραστα, ὅτι τό ‘’ἐμβόλιο’’ τῆς Novavax ἀποσκοπεῖ στὴν ἄγρα πελατείας, ἀπό τό σῶμα (τήν δεξαμενή ὅπως λέγεται) τῶν διστακτικῶν ἀνεμβολίαστων. Πράγματι, ὁ ‘’μπακσές’’ τῆς  ‘’Μεγάλης Ἐπανεκίνησης’’ εἶναι πλήρης προϊόντων καὶ μὲ ἐναλλακτικές  λύσεις, κατὰ τὴν καρδιὰ   τοῦ πελάτη.

 

Παραδοσιακὰ καὶ μὴ   ‘’ἐμβόλια ‘’.

Στὴν φαρμακευτικὴ ἐν γένει ἀγορὰ κυκλοφοροῦν δύο βασικοὶ τύποι ἐμβολίων:

  1. Ὁ πρῶτος τύπος ἐμβολίων εἶναι αὐτὸς ποὺ περιέχει ὁλόκληρο τὸν ἰό σὲ δύο μορφὲς ὑποτύπων. Σὲ ἐμβόλια μὲ ἀδρανοποιημένους (σκοτωμένους) ἰούς καὶ σὲ ἐμβόλια μὲ ἐξασθενημένους ἰούς. Ὁ τύπος αὐτός εἶναι ὁ, ὀρθῶς, χαρακτηριζόμενος ὡς παραδοσιακός, τὸν ὁποῖο ἀκολούθησε ἡ ἰατρικὴ πρακτικὴ ἐπὶ διακόσια χρόνια, ἀλλὰ καὶ συνεχίζει νὰ ἀπολαμβάνει τῆς εὐρύτατης  ἐμπιστοσύνης τοῦ κοινοῦ.
  2. Στὸν δεύτερο τύπο περιλαμβάνονται τὰ πρωτεϊνικά, τὰ βάσει τοῦ DNA ἢ τοῦ RNA, καὶ τὰ ἰικοῦ φορέα (virus vector) ‘’ἐμβόλια’’. Εἶναι αὐτά, τὰ ὁποῖα ὁ βασικὸς ἐφευρέτης  τῆς  τεχνικῆς m-RNA, Robert Malone, χαρακτηρίζει ὡς  γενετικοὺς τροποποιητές.

 

Τὰ πρωτεϊνικὰ ἐμβόλια

Μετὰ τὰ προβλήματα ὑγείας, ποὺ χτύπησαν ἀμείλικτα τοὺς ἤδη ἐμβολιασθέντες ἀπὸ τὰ ἐν χρήσει μέχρι σήμερα ‘’ἐμβόλια’’, ἀλλὰ καὶ τὰ ἠθικὰ ζητήματα, ποὺ  συνεκλόνησαν τὴν κοινὴ γνώμῃ ἀπὸ τὴν εὐρύτατη πλέον δημοσιοποίηση τοῦ κατασκευαστικοῦ τους μηχανισμοῦ, δηλαδὴ  τίς ἀνθρώπινες ἐμβρυϊκὲς κυτταροσειρές, ἀνασύρθηκε  ἀπὸ τὴν φαρέτρα τοῦ ἐμβολιαστικοῦ ὁπλισμοῦ  ἄλλος ἕνας ὑπότυπος  ὁπλικῆς τεχνικῆς, αὐτὸς τῶν πρωτεϊνικῶν ἐμβολίων.

Τὰ ἐρωτήματα, ποὺ τίθενται καὶ οἱ προβληματισμοὶ ποὺ  ἐγείρονται γιὰ νὰ διευκρινισθεῖ ἡ εἰδοποιὸς διαφορὰ τῶν πρωτεϊνικῶν ‘’ἐμβολίων’’  ἀπὸ τὰ μέχρι σήμερα κυκλοφοροῦντα, εἶναι κατὰ βάση δύο:      

1. Τά ‘’ἐμβόλια’’ αὐτὰ χρησιμοποιοῦν ὡς ἐργοτάξιο γιὰ τὴν προκλινικὴ παρασκευὴ τους προϊόντα ἐμβρυοκτονίας ;

Στὸ ἐρώτημα αὐτὸ τὴν ἀπάντηση μᾶς δίδει ὁ πληρέστερος πίνακας τῶν ἐμβολίων, κατὰ τοῦ covid-19, ποὺ κυκλοφορεῖ ἀπὸ τὸ  Institute Charlotte Losier. Ἀνατρέχοντες σ’αὐτόν διαπιστώνουμε ὅτι, ἐνῶ ὑπάρχει ἡ δυνατότητα νὰ μὴν χρησιμοποιηθοῦν ἀνθρώπινες κυτταροσειρές, ἐν τούτοις αὐτές χρησιμοποιοῦνται, ὅπως τοῦτο συμβαίνει καὶ στὰ ἤδη κυκλοφοροῦντα λοιπὰ  ἰικά ‘’ἐμβόλια’’. Μέχρι σήμερα  σ’ ὅλα τὰ πρωτεϊνικὰ ἐμβόλια, στὰ ὁποῖα ἔχουν ὁλοκληρωθεῖ  οἱ τρεῖς προκλινικὲς φάσεις,  χρησιμοποιεῖται  ἡ ἀνθρώπινη ἐμβρυϊκὴ κυτταροσειρὰ ΗΕΚ 293, στὶς ἐπιβεβαιωτικὲς ἐργαστηριακὲς δοκιμὲς (Confirmatory Lab Tests ). Ἐξαίρεση, τὴ στιγμή αὐτή, ἀποτελεῖ ἕνα μόνον ολοκληρωμένο πρωτεϊνικὸ  ‘’ἐμβόλιο’’, ὑπὸ τὴν ἐπωνυμία Sorento, στὶς ΗΠΑ, τὸ ὁποῖο δὲν χρησιμοποιεῖ σὲ καμμιὰ προκλινικὴ φάση παρασκευῆς  ἀνθρώπινες ἐμβρυϊκὲς κυτταροσειρές, ὅμως ἔχει παρόμοιο μηχανισμό, πρὸς αὐτόν, τῶν ”ἐμβολίων” τῆς Novavax καὶ Sanofi.

Ὡς ἐκ τούτου καὶ τὰ πρωτεϊνικά  ‘’ἐμβόλια’’, τὰ ὁποῖα διακινοῦνται στὴν παγκόσμια φαρμακευτικὴ ἀγορά χρησιμοποιοῦν ἀνθρώπινες ἐμβρυϊκὲς κυτταροσειρὲς, ἀπὸ ἀθέμιτες καὶ σκοτεινὲς ἀμβλώσεις  ἐμβρύων στὸν 3ον  καὶ 4ον μῆνα τῆς κυοφορίας τους,  μὲ τὴν ἀπεχθῆ  κοιλιακὴ ὑστερεκτομή.  Συνεπῶς, καὶ δι’ αὐτῶν, συνεχίζεται ἡ προσβολὴ τοῦ  Χριστολογικοῦ  δόγματος, καὶ ὁποιαδήποτε συναίνεση τοῦ Χριστιανοῦ σὲ τέτοιες πρακτικές, γίνεται αἴτιο βαρειᾶς πνευματικῆς ἔκπτωσής του. “Ὅστις ἐξέπεσε τῇ ἀληθείᾳ τῆς πίστεως, οὒ δύναται καλεῖσθαι χριστιανὸς, κατὰ τὸν Μέγα Ἀθανάσιο, δηλαδή διολισθαίνει σὲ προβαπτισματικὴ κατάσταση. 

 

2. Εἶναι πράγματι τὰ πρωτεϊνικά ‘’ἐμβόλια’’ στὴν εὐθεῖα τῶν παραδοσιακῶν ἐμβολίων ὅπως διατείνονται, ἢ ὄχι ;

α. Καὶ στὰ ἐμβόλια αὐτὰ ἔχουμε καὶ πάλι τὴν παρουσία τῆς συγκεκριμένης τοξικῆς ἀκίδος,  ὡς μέσον πρόκλησης ἀνοσίας, ὅπως ἤδη γνωρίζουμε ἀπὸ τὰ ἤδη κυκλοφοροῦντα ἐμβόλια.

Ἐπιπροσθέτως, στὸ ἐνιέμενο ‘’ἐμβολιαστικό’’ ὑλικό, ποὺ περιέχει τὰ πρωτεϊνικὰ θραύσματα, προστίθεται καὶ ἀνοσοενισχυτικὸ ὑλικό, τὸ ὁποῖο προέρχεται ἀπὸ ἕνα ἐνδημικὸ φυτὸ τῆς Χιλής, τὸ Quillaja saponaria τῆς κατηγορίας τῶν σαπωνινῶν, μὲ τὴν ὀνομασία   Matrix-M[vi] .

β. Ἔχουμε πρόκληση  ἀνοσοαπόκρισης  καὶ πάλι πρὸς μία συγκεκριμένη πρωτεΐνη (πρωτεΐνη S)  καὶ ὄχι σὲ ἄλλες πρωτεϊνικὲς δομὲς τοῦ ἰοῦ. Ἔτσι περιορίζεται ἡ ἀνοσολογικὴ ἀντίδραση τοῦ ὀργανισμοῦ.

γ. Ἡ συγκεκριμένη πρωτεΐνη ἀκίδα  εἶναι ἀνασυνδυασμένη. Παράγεται μὲ τεχνολογία ἀνασυνδυασμένου DNA χρησιμοποιῶντας ἔκφραση βακτροϊοῦ  σὲ κυτταρικὴ σειρὰ ἐντόμου, ποὺ προέρχεται ἀπὸ Sf9 κύτταρα τοῦ εἴδους Spodoptera frugiperda[vii].

δ.  Κατὰ πᾶσαν πιθανότητα, δὲν θὰ ἔχουμε, γιὰ μιὰ ἄλλη φορά,  τὴν δημιουργία τοῦ φαινομένου τῆς μνήμης  τοῦ ἀνοσοποιητικοῦ συστήματος καί, βεβαίως,  θὰ χρειάζεται ἐπανάληψη πολλῶν ἐμβολιαστικῶν δόσεων, χωρὶς  ἰδιαίτερα ἀποτελέσματα. Αὐτὸ ἐπιβεβαιώνεται καὶ ἀπὸ τὰ προηγούμενα ἐμβόλια, τὰ ὁποῖα δὲν ἀποτρέπουν  τὴ νόσηση, τὶς νοσηλεῖες, τὶς βαρειὲς παρενέργειες καὶ τοὺς θανάτους,  σ’ὅσους ἔχουν  προχωρήσει καὶ στὸν λεγόμενο ‘’πλήρη (;;;) ἐμβολιασμό’’ ὅλων τῶν δόσεων.

ε.  Καθίσταται γενικώτερα  προβληματικὴ  ἡ ἀντιμετώπιση τοῦ συγκεκριμένου ἰοῦ  μὲ τὴ χρήση ἐμβολίων, λόγῳ τῆς μοριακῆς  δομῆς του, ἡ ὁποία τὸν καθιστᾶ ἐπιρρεπῆ στὶς μεταλλάξεις   καὶ, κατὰ συνέπεια, εἶναι δύσκολο νὰ ἔχουμε μιὰ σταθερὴ καὶ μακροχρόνια κάλυψη τοῦ πληθυσμοῦ μέσῳ αὐτῶν τῶν ‘’ἐμβολίων.’’

Ὁ καλλίτερος τρόπος ἀντιμετώπισης τοῦ ἰοῦ εἶναι ἡ ἀναβάθμιση τῆς πρωτοβάθμιας ὑγειονομικῆς φροντίδας καὶ ὄχι ἡ νοσηλεία ἐντὸς τῶν Νοσοκομείων. Ἐπίσης,  ἡ φυσικὴ ἀνοσία διαρκεῖ πολὺ περισσότερο, σὲ σχέση μὲ τὴν ἐλάχιστη ποὺ παρέχουν τὰ ἐμβόλια, ἀλλὰ δημιουργεῖ ἐπὶ πλέον  καὶ τὸ φαινόμενο τῆς κυτταρικῆς μνήμης, σὲ περίπτωση ἐπαναμόλυνσης, σὲ ἀντίθεση μὲ αὐτὸ ποὺ συμβαίνει στὸν συγκεκριμένο ἐμβολιασμό. Καὶ αὐτὸ συμβαίνει, διότι στὴν φυσικὴ ἀνοσία τὸ ἀνοσοποιητικὸ σύστημα  ἀναγνωρίζει καὶ ἀντιμετωπίζει ὁλόκληρη τὴν πρωτεϊνικὴ ἐπιφάνεια  τοῦ ἰοῦ καὶ ὄχι  μόνον ἕνα μέρος,  αὐτό, δηλαδή, ποὺ περιέχει ἡ ἀκίδα  τῶν ‘’ἐμβολίων.’’

στ. Ἡ ὅλη ἐμπειρία  μέχρι σήμερα ἀπέδειξε,  ὅτι ἡ ἀντιμετώπιση τῆς πανδημίας  διὰ τῶν πειραματικῶν ἐμβολίων  ἦτο ἰδιαίτερα προβληματική, διότι δὲν ἀπέδωσε τὰ ἀναμενόμενα ἀποστελέσματα,  ὅσον ἀφορᾷ τὴν προστασία τοῦ πληθυσμοῦ. Ἀντιθέτως, ἀποδείχθηκε  ἰδιαιτέρως ἐπικίνδυνη,  ὅπως καταφαίνεται ἀπὸ τὸ πλῆθος τῶν παρενεργειῶν,  ποὺ μαστίζουν τὴ στιγμὴ αὐτὴ τὴν ἀνθρωπότητα, καὶ μὲ τὸ μέλλον ἀβέβαιο.

 

3. Ἀσφάλεια τοῦ ‘’ἐμβολίου’’

α. Ἡ ἔγκριση τοῦ πρωτεϊνικοῦ ἐμβολίου σήμερα τελεῖ ὑπὸ αἵρεση. Ἀποτελεῖ καὶ τοῦτο ἕνα πειραματικὸ ‘’ἐμβόλιο’’ καὶ συνεπῶς βρίσκεται ἔξω ἀπὸ τὰ προβλεπόμενα ἀκριβῆ ὅρια ἀσφαλείας.

Τὸ φαρμακευτικὸ   αὐτὸ προϊὸν ἔχει ἐγκριθεῖ μὲ τὴν διαδικασία ποὺ ἀποκαλεῖται «ἔγκριση ὑπὸ ὅρους». Αὐτὸ σημαίνει, ὅτι ἀναμένονται περισσότερες ἀποδείξεις σχετικὰ μὲ τὴν ἀσφάλειά του, ἡ ὁποία, ὡς γνωστόν, ἀπαιτεῖ πολυετὲς χρονικὸ διάστημα.  Κατὰ συνέπεια, ἔχουμε ἕνα φαρμακολογικὸ προϊὸν  ἀμφιβόλου ἀσφαλείας γιὰ τὴν ζωὴ καὶ τὴν ὑγεία τῶν ἀνθρώπων.

Στὴν ἐπίσημη μονογραφία τῶν χαρακτηριστικῶν τοῦ προϊόντος,  ἀπὸ τὸν EMA (European Medicines Agency), γίνεται ἡ σαφὴς προειδοποίηση, ὅτι  ‘’τὸ φάρμακο αὐτὸ τελεῖ ὑπὸ συμπληρωματικὴ παρακολούθηση’’, διότι  ’’αὐτὸ θὰ ἐπιτρέψει τὸν γρήγορο προσδιορισμὸ νέων πληροφοριῶν ἀσφαλείας. ‘’

Ἐφιστᾶ, ἐπίσης, ο ΕΜΑ τὴν προσοχὴ τῶν χρηστῶν τοῦ συγκεκριμένου ‘’ἐμβολίου’’ μεταξὺ πολλῶν ἄλλων  καὶ στὰ ἀκόλουθα κρίσιμα σημεῖα :

-δὲν συνιστᾷται ἡ χορήγησή του σὲ ἡλικίες κάτω τῶν 18 ἐτῶν,

-ἡ ἐμπειρία εἶναι πολὺ περιωρισμένη σὲ ἔγκυες ἢ θηλάζουσες, (οὐσιαστικὰ  ἀνύπαρκτη) 

-δὲν ἔχουν πραγματοποιηθεῖ μελέτες καρκινογένεσης, καὶ τέλος,

-ἀνεπιθύμητες ἐνέργειες, μὴ γνωστές, δὲν μποροῦν νὰ ἐκτιμηθοῦν μὲ βάση τὰ διαθέσιμα δεδομένα.

Οἱ ἀναγραφόμενες ἀνεπιθύμητες ἐνέργειες εἶναι σχεδὸν ταυτόσημες μὲ τὶς ἀντίστοιχες τῶν m-RNA  κλπ ἐμβολίων, ὅταν αὐτὰ πρωτοεισήχθησαν στὴν κλινικὴ πράξη καὶ γιὰ τὶς ὁποῖες οἱ ‘’εἰδικοὶ’’ ἦσαν ἄκρως καθησυχαστικοί. Ἐν τούτοις, δημιουργήθηκαν τεράστια προβλήματα (ὅπως μυοκαρδιοπαθειῶν, θρομβώσεων, παγκρεατίτιδων, αἰφνιδίων θανάτων κλπ.) τὰ ὁποῖα ἢ δὲν ἐδημοσιοποιοῦντο ἢ  δὲν ἀπεδίδοντο στὸ ‘’ἐμβόλιο’’, παρὰ τὶς ἐπανειλημμένες ἐκκλήσεις  τοῦ ἀειμνήστου καθηγητοῦ L. Montagnier καὶ λοιπῶν ἐντίμων ἐπιστημόνων, ὅπως τῶν S. Bhakdi, A.Perone, R.Malone κλπ. [viii].

Τὸ ἀλάνθαστο κριτήριο  τοῦ λαοῦ ὠνόμασε σκωπτικὰ τοὺς θανάτους αὐτούς ‘’ξαφνικίτιδες’’ καὶ οἱ ἐπίσημοι φορεῖς ἐπιτήρησης τῆς δημόσιας ὑγείας, κάτω ἀπὸ τὴν ὀμπρέλα τοῦ αἰσχροῦ ἀκαταδίωκτου, καταδιώκουν σταθερῶς τὴν ἀλήθεια καὶ παραπληροφοροῦν, μέσα ἀπὸ τὴν  καλοπληρωμένη προπαγανδιστικὴ  τακτικὴ τῶν συστημικῶν μέσων (παρα)πληροφορήσεως[ix].

β. Γίνεται χρήση νανοτεχνολογίας,  μὲ ἄγνωστες  μακροχρόνιες συνέπειες,  ὡς πρὸς τὴν ἀλληλεπίδραση  τοῦ κυττάρου μὲ τὴν συγκεκριμένη τεχνολογία, τόσο σὲ ἐπίπεδο  δομικῶν στοιχείων τοῦ κυττάρου,  ὅσο καὶ σὲ ἐπίπεδο  παρατεταμένης ἀνοσοαπόκρισης,  μὲ δυσμενῆ  ἀποτελέσματα (π.χ. φλεγμονές), ποὺ μποροῦν νὰ δημιουργήσουν προβλήματα στὰ σωματικὰ ὄργανα ἢ ὀργανικὰ συστήματα.

γ. Στὴν Αὐστραλία ἡ δοκιμὴ τοῦ πρωτεϊνικοῦ ἐμβολίου ἐγκαταλείφθηκε,  διότι ‘’ἡ τεχνολογία μοριακοῦ σφιγκτῆρα τοῦ ἐμβολίου UQ (Novavax) χρησιμοποιεῖ δύο θραύσματα πρωτεΐνης, ποὺ βρέθηκαν στὸν HIV (Ἰὸς Ἀνοσοανεπάρκειας τοῦ Ἀνθρώπου, ποὺ προκαλεῖ τὸ AIDS), καὶ χρησιμοποιήθηκαν γιὰ νὰ συγκρατήσουν τὸ βασικὸ μέρος τοῦ ἰοῦ SARS-Cov-2, ὥστε τὸ ἀνοσοποιητικὸ σύστημα νὰ μάθει νὰ τὸν ἀναγνωρίζει.’’  Ὁ καθηγητὴς Paul Young εἶπε χαρακτηριστικὰ μετὰ  τὴν  ἐγκατάλειψη τοῦ ἐμβολίου αὐτοῦ: «Οἱ τελευταῖες 24 ὧρες (πρὸ τῆς ἀποφάσεως γιὰ ἐγκατάλειψη τοῦ πρωτεϊνικοῦ ἐμβολίου) ἦταν ἰδιαίτερα δύσκολες γιὰ τὴν ὁμάδα. Εἴμαστε συντετριμμένοι. Τοὺς τελευταίους ἕνδεκα μῆνες ζοῦμε καὶ ἀναπνέουμε αὐτὸ τὸ συγκεκριμένο ἔργο. Εἶναι δύσκολοι καιροί. Ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι ἐπιστήμη.» Ἡ διευθύντρια τοῦ Ἐθνικοῦ Κέντρου Ἔρευνας & Ἐπιτήρησης Ἀνοσοποίησης, Καθηγήτρια Kristine Macartney εἶπε στὸ ABC, ὅτι ἡ ἀπόφαση νὰ ἐγκαταλείψει τὸ ἐμβόλιο ἦταν «σοφή»[x].

δ.  Ἡ φονικὴ  πρωτεϊνικὴ ἀκίδα εἶναι παροῦσα καὶ στὰ πρωτεϊνικὰ ἐμβόλια. Ὀνομάζεται Spike Lentivirus  καὶ περιέχει ἕναν συνδυασμὸ HIV, τύπου 1 ἕως 3, SRV/1, ποὺ εἶναι AIDS, MERS καὶ SARS .  Ὁ  Lentivirus εἶναι τὸ παθόγονο αἴτιο τῆς ἀνθρώπινης ἀνοσοανεπάρκειας, ἀπὸ τὸ ὁποῖο προκαλεῖται τὸ AIDS.  Ἐπίσης, ὅσο περισσότερες δόσεις ’’ἐμβολίου’’ γίνονται, τόσο περισσότερο ἐμφανίζονται αὐτοάνοσα καὶ νευροεκφυλιστικὰ νοσήματα.

Ἀλλωστε, ὁ ἴδιος ὁ ἰὸς, εἶναι μιὰ χίμαιρα[xi], σύνθεση ἀπὸ ἀνθρώπινο χέρι, ποὺ ἐξαπολύθηκε μὲ σκοπό  οἱ ἴδιοι οἱ δράστες τοῦ πρώτου ἐγκλήματος (τῆς σύνθεσης καὶ διασπορᾶς τοῦ ἰοῦ-χίμαιρας στὴν ἀνθρωπότητα) νὰ ὁλοκληρώσουν τὴν δαιμονική τους ἀποστολὴ κατὰ τοῦ ἀνθρώπου, μὲ ἕνα δεύτερο ἔγκλημα μέσῳ τῶν ‘’ἐμβολίων’’.  Ὁ καθηγητής Soucharit Bhakdi,  μὲ τὴν   ἐκπληκτικὴ διαδικτυακὴ ὁμιλία του στὴν Πλατεῖα Συντάγματος τὴν 20η Μαρτίου 2020,  ἀποδόμησε ἐπιστημονικῶς  τὸ ἐμβολιαστικὸ ἱστόρημα κατὰ τοῦ κορονωϊοῦ καὶ  χαρακτήρισε τὴν  ἐμβολιαστικὴ αὐτὴ ὁρμή ὡς «γενετικὸ πείραμα  στὸν ἄνθρωπο, τὸ ὁποῖο τὸ θεωρεῖ ὅτι εἶναι σατανικό…» ( sic)

Συνεπῶς, τὰ πρωτεϊνικὰ ἐμβόλια ἔχουν ἐπάνω τους ξεκάθαρo τὸ στῖγμα τῆς ἐμβρυοκτονίας καὶ  ἡ προστασία, ποὺ ὑποτίθεται ὅτι προσφέρουν, καταντᾶ οὐτοπία, διότι τὸ κύριο πρόβλημα εἶναι ἡ τοξική πρωτεΐνη – ἀκίδα Lentivirus ποὺ χρησιμοποιεῖται γιὰ τὴν  ἀνοσοαπόκριση.  Μποροῦν, λοιπόν, νὰ χαρακτηρισθοῦν τὰ ἐμβόλια αὐτά, ὡς ἔμμεσοι γενετικοὶ τροποποιητές. «Ὅμοια γὰρ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ τὰ μέλλοντα τοῖς γεγονόσι[xii].» Εἶναι καὶ αὐτὰ  ὁλόϊδια μὲ τὰ προηγούμενα, ὡς πρὸς τὴν ὑψηλή, τὴν ἀνεξέλεγκτη καὶ τὴν χωρὶς ἐπιστροφὴ ἐπικινδυνότητά τους.

Δὲν  εἶναι  ἄλλωστε παράδοξο τὸ γεγονός, ὅτι εἰσάγονται ‘’ἐμβόλια’’ τὴν ἐποχὴ τῆς Ἀνοίξεως καί, μάλιστα, ὅταν  ἡ παραλλαγή ’’ὄμικρον’’ ἀποτελεῖ ἤδη τὸ πλέον ἄριστο ἐμβολιαστικὸ μέσο γιὰ τὴν ἀνάπτυξη φυσικῆς ἀνοσίας σύμφωνα μὲ δηλώσεις  τῶν R.Malone, τὰ Χριστούγεννα τοῦ 2021,  ἀλλὰ καὶ αὐτοῦ τοῦ διαβόητου Bill Gates ;  Ὁ πρῶτος, ἐφευρέτης τοῦ μηχανισμοῦ m-RNA, εἶχε ἐκφράσει τὴν χαρά του, διότι εἶδε τὴν παραλλαγή ‘’ὄμικρον’’ ὡς εὐκαιρία  πρόκλησης φυσικῆς ἀνοσίας στὸν γενικὸ πληθυσμό, γεγονὸς ποὺ τὸ χαρακτήρισε ‘’χριστουγεννιάτικο δῶρο’’ τοῦ Θεοῦ στὴν ἀνθρωπότητα. Ὁ δεύτερος, ἐπιστημονικὰ ἀνείδεος, ἐξέφρασε τὴν λύπη του, διότι τό ‘’ἐμβόλιο’’, σὲ σχέση μὲ τὴν πρόκληση πλούσιας φυσικῆς ἀνοσίας ἀπὸ τὴν ἀσθενικὴ παραλλαγή ’’ὄμικρον’’ τοῦ covid-Sars 2, δὲν δικαίωσε τὶς προσδοκίες του.       

Οἱ βρυκόλακες,  ποὺ θέλησαν νὰ κατασπαράξουν τὸν ἄνθρωπο, ἁπανταχοῦ τῆς γῆς,  μὲ προκατασκευασμένους ἰοὺς καί ‘’ἐμβόλια’’ ἂς μὴν βιάζονται.  Οἱ ἄρχοντες τῶν Ἐθνῶν καὶ οἱ κατακυριεύοντες αὐτὰ  ζοῦν μὲ ἐξωπραγματικὲς φαντασιώσεις καὶ πολλάκις στὸ παρελθόν ‘’σήκωσαν κεφάλι’’, ἀλλὰ πνίγηκαν στὰ ἀπόνερα τῆς Ἱστορίας.  Τὸ θρασὺ σύνθημά τους, ὅτι  ‘’τίποτε στὸ ἑξῆς δὲν θὰ εἶναι ὅπως χθές’’, δὲν ἀπέχει  ἀπὸ τὸ ντελίριο ποὺ παράγει ἡ μέθη τῆς ἐξουσίας.   Ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα ἀκόμη εἶναι γνωστόν, ὅτι τὸ θεῖον δὲν ἀνέχετο  τὴν ὕβρι[xiii] τῶν ἀνθρώπων καὶ γι’ αὐτὸ τὸ λόγο  οἱ θεοὶ ἔστελναν τὴν ἄτην[xiv], δηλαδὴ  τὴν τύφλωση τοῦ νοῦ, μὲ συνέπεια  ὁ ὑβριστὴς  νὰ προκαλεῖ τὴν νέμεση[xv], τὴν ὀργὴ τοῦ θείου, ποὺ κατέληγε στὴ τίσι[xvi], τὴν συντριβὴ τοῦ  ὑβριστοῦ.   «Πρὸ τῆς συντριβῆς ἡγεῖται ὕβρις, πρὸ δὲ τῆς πτώσεως ὑπερηφάνεια» βεβαιώνει θεοπνεύστως ὁ Σολομῶν [xvii]

Οἱ κατατρομαγμένοι ἀπὸ τὴν κρατικὴ προπαγάνδα γιὰ τὴν θνησιμότητα ἐκ τοῦ ἰοῦ-χίμαιρας καὶ τὴν δῆθεν προστασία τοῦ ‘’ἐμβολίου, ἄς κατανοήσουν ὅτι «ἐὰν τε οὖν ζῶμεν ἐὰν τε ἀποθνήσκωμεν, τοῦ Κυρίου ἐσμέν[xviii] Τὰ δηλητήρια,  ποὺ μᾶς προσφέρονται ὡς ‘’ἐμβόλια’’ προστασίας, χωρίς τελειωμό, εἶναι προϊόντα, ποὺ δημιούργησαν ἐκεῖνοι,  οἱ ὁποῖοι προμελετημένα σκόρπισαν καὶ συνεχίζουν νὰ διασπείρουν ἀνελέητα στὴν ὑφήλιο τὸν φόβο, τὸν πανικό, καὶ τὸν θάνατο. 

Ὅμως, οἱ φυσικὲς καὶ πνευματικὲς σταθερὲς τῆς ὑπάρξεως τοῦ κόσμου  εἶναι ἀμείλικτοι  φρουροὶ τῆς παγκόσμιας τάξης, ὅπως τὴν ἐνομοθέτησεν ὁ Δημιουργός. Ὅσοι ἔχουν τὴν ψευδαίσθηση,  ὅτι ὁ κόσμος τοὺς ἀνήκει, ἂς μὴν πλανῶνται καὶ ἂς μὴν πλανοῦν, διότι μόνον ὁ ‘’Κύριος θανατοῖ καὶ ζωογονεῖ, κατάγει εἰς ᾅδου καὶ ἀνάγει[xix]’’˙  καὶ κάθε φύσεως τάξη  νικᾶται μόνον ἀπ’ Αὐτόν. Ἐπὶ πλέον, ἂς κατανοήσουν, ὅτι ἡ χριστοφόρος συνείδηση  τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ,   οὔτε  κόβεται οὔτε  ράβεται κατὰ τὰ μέτρα καὶ τὸν συρμὸ τῆς κάθε ἐποχῆς.      Ἡ κυριότητα τοῦ κόσμου δὲν ἔχει ἐκχωρηθεῖ σέ κανέναν.

Ἡ κυριότητα τοῦ σύμπαντος κόσμου, καὶ ὡς ἀείδιον θεῖο ἐννόημα[xx]  καὶ ὡς ἱστορικὸ γεγονός, ἀνήκει  εἰς τήν  Προσκυνητὴν Μίαν Τριαδικὴν Θεότητα καὶ τὸ ἀγαθὸν θέλημα Αὐτῆς, εἰς τόν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.  

                                                                                  π. Στυλιανὸς Ἐμμ. Καρπαθίου MD, MSc, PhD

                                                                                                         Θεολόγος -Ψυχίατρος

 

[i] Γρηγορίου Νύσσης, Ὁμιλία Β’ Εἰς τὸν Ἄνθρωπον  «Ἵνα οὖν φύγῃς  τὴν πρὸς τὰ ἀγριώτερα  κοινωνίαν, τὴν ἰδιάζουσαν  πρὸς σὲ τοῦ Θεοῦ  φιλοτέχνησιν ὁ λόγος παρέδωκεν» ΒΕΠΕΣ, 70,148.

[ii]  «Ἰητρὸς γὰρ φιλόσοφος ἰσόθεος» Ἱπποκράτους, Περὶ εὐσχημοσύνης,5.

[iii] Ἀποστροφή, ἡ ὁποία ἀποδίδεται στὸν Albert Einstein.

[iv] Παροιμίες 16,18

[v]Ὄθων Κουμαρέλλας, Τό ἀπόλυτο φιάσκο, μοναδικό στήν ἱστορία τῆς Ἐπιστήμης (https://enromiosini.gr/arthrografia/to-apolyto-fiasko-monadiko/ )   Πρόκειται γιὰ ἐπισημάνσεις ἐπὶ τοῦ  κειμένου, COVID-19 vaccine surveillance report Week 7, 17 February 2022,  τοῦ UK Health Security Agency (Ὑπηρεσία Ἀσφαλείας Ὑγείας τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου)  Βλ. τὴν 57σέλιδη  μελέτη στὸν σύνδεσμο:

(https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1055620/Vaccine_surveillance_report_-_week_7.pdf?fbclid=IwAR23rxRI2A0PcwVu0_Y0YasjA3vAFb_vqoiQAOobr0sqH3BP1LqlcVH16IM)

[vi] Sofia E Magnusson, Jenny M Reimer, Karin H Karlsson, Lena Lilja, Karin Lövgren Bengtsson, Linda Stertman, Immune enhancing properties of the novel Matrix-M™ adjuvant leads to potentiated immune responses to an influenza vaccine in mice.  PMID: 23384754 DOI: 10.1016/j.vaccine.2013.01.039. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23384754/

[vii] Γενικῶς, ἡ τοξικὴ πρωτεΐνη ἀκίδα παρασκευάζεται ἐργαστηριακὰ μὲ τὴν τεχνολογία τοῦ ἀνασυνδυασμένου γενετικοῦ ὑλικοῦ, μέσα σὲ νυχτοπεταλοῦδες, ἢ σὲ ἄλλες κυτταρικὲς σειρὲς ἐντόμων, σὲ ὠοθῆκες χάμστερ, ἀλλὰ καὶ σὲ ἀνθρώπινα κύτταρα (κυτταροσειρές), ἀνάλογα μὲ τοὺς σχεδιασμοὺς τῶν  διαφόρων  φαρμακευτικῶν ἑταιρειῶν.

[viii]https://www.iatronet.gr/media/articles/rel_files/10127nuvaxovideparproductinformationel.

pdf  (Περίληψη τῶν χαρακτηριστικῶν τοῦ προϊόντος)

[ix] https://notrickszone.com/2022/01/21/analysis-by-german-prof-thousands-of-hidden-deaths-daily-may-be-greatest-medical-debacle-in-human-history/

[x]https://www.abc.net.au/news/2020-12-11/covid19-vaccine-csl-uq-hiv-element-what-went-wrong/12973952. Οἱ πληροφορίες προέρχονται ἀπὸ τὸν  Nick Sas τῆς Specialist Reporting Team καὶ τὸν ἐθνικὸ ρεπόρτερ ἐπιστήμης, τεχνολογίας καί περιβάλλοντος Michael Slezak  και δημοσιεύθηκε 11 Δεκεμβρίου, μὲ τίτλο Coronavirus vaccine from UQ and CSL abandoned after HIV response which scientists say wasunexpected‘.

[xi] https://humanevents.com/2021/09/21/wuhan-scientists-planned-to-release-coronaviruses-into-chinese-cave-bats-18-months-prior-to-outbreak/

[xii] Αριστοτέλους, Ρητορική, 1394a

[xiii] Αἰσχύλος, Ἑπτὰ ἐπὶ Θήβας, Ἔκδ. Herbert Weir Smyth, 423-446

[xiv] «πρέσβα Διὸς θυγάτηρ Ἄτη, ἣ πάντας ἀᾶται, οὐλομένη· τῇ μέν θ᾽ ἁπαλοὶ πόδες· οὐ γὰρ ἐπ᾽ οὔδει πίλναται, ἀλλ᾽ ἄρα ἥ γε κατ᾽ ἀνδρῶν κράατα βαίνει βλάπτουσ᾽ ἀνθρώπους.» Ὁμήρου Ἰλιάς, Oxford University Press, Τ 91-94

[xv] Σοφοκλής, Αἴας, 776-777

[xvi] «Ζεῦ πάτερ, ἦ ῥα ἔτ᾽ ἔστε θεοὶ κατὰ μακρὸν Ὄλυμπον, εἰ ἐτεὸν μνηστῆρες ἀτάσθαλον ὕβριν ἔτισαν.» Ὁμήρου, Ὀδύσσεια,  ω 351-352. Ἔκδ.Oxford University Press

[xvii] Παροιμίες 16,18.

[xviii] Ρωμαίους  14,7.

[xix] Βασιλειών Α´, β´, 1-10.

[xx] «Καὶ τὸ ἐννόημα ἔργον ἦν, Λόγῳ συμπληρούμενον καὶ Πνεύματι τελειούμενον». Γρηγορίου Θεολόγου Λόγος 45, Εἰς τὸ ἅγιον Πάσχα, Ε’ P.G., 36,629  ΑΒ.  Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ  Ἔκδοσις Ἀκριβής…Περὶ δημιουργίας Β’ ,  P.G. 94,864C-865A.