Πώς ζουν οι άνθρωποι σε ένα απομακρυσμένο χωριό της Ευρυτανίας