Πολυφωνικό Πολύτσανης Βορείου Ηπείρου

 

Από την πόλη έρχομουν, τ’ αηδόνι, τ’ αηδόνι
Παίζοντας το λεϊμόνι, τ’ αηδόνι, τ’ αηδονάκι
Παίζοντας και γλεντίζοντας
και πετροκα(γ)κελιώντας,
Μου είπαν κασέλα τσάκισα
μου είπαν φλωράκια πήρα
μου είπαν μια κόρη εφίλησα
στα μάτια και στα φρύδια
Ούτε κασέλα τσάκισα
κι ούτε φλωράκια πήρα
Μόνο την κόρη εφίλησα
στα μάτια και στα φρύδια.