Νά ἀποπεμφθεῖ ὁ ἀσεβής Μόσιαλος

Ἡ ἄθλια ἀνάρτηση τοῦ Ἠλία Μόσιαλου, πού χλεύαζε τή σύλληψη τοῦ Κυρίου ἀπό τήν ἀειπάρθενο Μαρία, προκάλεσε τό θρησκευτικό αἴσθημα τῶν ὀρθόδοξων χριστιανῶν στήν πατρίδα μας, πού εἶναι ἡ μεγάλη πλειονότητα τοῦ λαοῦ μας. Ὅμως τό ζήτημα δέν εἶναι μόνο θρησκευτικό καί ἠθικό, ἀλλά καί βαθύτατα πολιτικό.
 
Πῶς εἶναι δυνατόν νά ἐπιτρέπεται ἀπό τόν ἴδιο τόν πρωθυπουργό νά ἐκπροσωπεῖ τήν πατρίδα μας σέ διεθνεῖς ὀργανισμούς, πού ἀσχολοῦνται μέ τήν ἀντιμετώπιση τῆς πανδημίας, κάποιος ὁ ὁποῖος χλευάζει τήν πίστη τοῦ ἴδιου τοῦ λαοῦ του, καθώς καί δισεκατομμυρίων χριστιανῶν; Ὁ κ. Μόσιαλος, ὁ ὁποῖος…εἰσῆλθε στήν πολιτική σκηνή ὡς βουλευτής καί ἀργότερα κυβερνητικός ἐκπρόσωπος τῆς κυβέρνησης τοῦ ΠΑΣΟΚ τοῦ Γιώργου Παπανδρέου, ἔχει κάθε δικαίωμα νά πιστεύει ὁτιδήποτε. Δέν δικαιοῦται, ὅμως, νά καθυβρίζει τόν Χριστό καί τήν Παναγία. Ἐπίσης, σέ καμία περίπτωση δέν πρέπει νά ἔχει τέτοια θλιβερή συμπεριφορά ἕνας ἐκπρόσωπος τῆς χώρας στό ἐξωτερικό. Ἄς τά κάνει αὐτά στίς συναναστροφές του, μέ τούς ὁμοϊδεάτες του.
 
Τό λανσάρισμα τῆς βλασφήμιας καί τῆς περιφρόνησης τῶν θρησκευτικῶν πεποιθήσεων, τῶν ὁσίων καί τῶν ἱερῶν των ἀνθρώπων μέ τό ἔνδυμα τοῦ «χιοῦμορ» δέν πείθει οὔτε ἐκείνους πού λένε τέτοιες ἀθλιότητες. Ὁ κ. Μόσιαλος, συνειδητά, ἐπέλεξε ὡς στόχο τόν Χριστό καί τή Θεοτόκο, καί χρόνο ἐκδήλωσης τῆς ἐπίθεσης τή γιορτή τῶν Χριστουγέννων γιά νά ἐκφράσει τίς ἀντιχριστιανικές ἀντιλήψεις του. Δέν ἦταν τυχαῖο αὐτό πού ἔκανε οὔτε ἄσχετο μέ τό πλέγμα τῶν ἀριστερίστικων, μηδενιστικῶν ἀντιλήψεών του.
 
Ἡ εὐθύνη γιά τήν ἄθλια ἀνάρτηση εἶναι ἐξ ὁλοκλήρου δική του, ἀλλά ἡ εὐθύνη γιά τήν παραμονή του στή θέση τοῦ ἐκπροσώπου τῆς χώρας στούς διεθνεῖς ὀργανισμούς γιά τήν ἀντιμετώπιση τοῦ Covid-19 ἀνήκει στόν πρωθυπουργό.
 
Ἄν ὁ κ. Μόσιαλος χλεύαζε τό ἰσλάμ, τόν ἰνδουισμό, τόν βουδισμό, τόν ἐβραϊσμό ἤ ἄλλη γνωστή θρησκεία, δέν θά ἔμενε στή θέση του οὔτε γιά μία ὥρα μετά τήν ἀνάρτηση ἀνάλογου χλευαστικοῦ σχολίου. Γιατί, λοιπόν, ἐπιδεικνύεται τέτοια ἀνοχή στόν ὑβριστή τοῦ χριστιανισμοῦ;
 
Ὅταν στόχος τῆς χλεύης εἶναι ὁ Χριστός, γιατί δέν ἐνοχλεῖται ὁ κ. Μητσοτάκης;