Πανεπιστήμιο της California: Καμιά διαφορά στο ιικό φορτίο μεταξύ εμβολιασμένων και μη εμβολιασμένων νοσούντων από κορωνοϊό

Νέα μελέτη που συγκρίνει το ιικό φορτίο μεταξύ ανεμβολίαστων κι εμβολιασμένων (συμπτωματικών κι ασυμπτωματικών) παρουσιάστηκε χτες από το Πανεπιστήμιο Davis της Καλιφόρνια (University of California, Davis).
 
Η μελέτη αναφέρεται σε δύο διαφορετικούς πληθυσμούς την περίοδο επικράτησης της μετάλλαξης Δέλτα και στα επίπεδα Ct (Cycle threshold values – τιμές του αριθμού των κύκλων που απαιτούνται για την ανίχνευση του ιού στο PCR, όπου χαμηλή τιμή στο Ct υποδηλώνει υψηλό ιικό φορτίο και αντίστροφα υψηλό Ct υποδηλώνει χαμηλό ιικό φορτίο) μεταξύ ανεμβολίαστων κι εμβολιασμένων, όπου τη στιγμή της εξέτασης (time of testing) ήταν κάποιοι ασυμπτωματικοί, αλλά και κάποιοι με συμπτώματα.
 
Οι πληθυσμοί αυτής της κοινότητας Unidos en Salud (UeS) στην περιφέρεια Mission district του San Francisco και οι ασυμπτωματικοί Healthy Yolo Together (HYT), εξετάστηκαν από το πανεπιστήμιο Davis της California.
 
Τα δεδομένα συλλέχθηκαν από ιδιώτες που εθελοντικά εξετάστηκαν για SARS-CoV-2, προερχόμενοι από δυο δημογραφικά ξεχωριστούς πληθυσμούς στην Καλιφόρνια, κατά τη διάρκεια περιόδου δύο μηνών (17/06/21-11/08/21), όπου η Δέλτα ήταν η επικρατούσα μετάλλαξη.
 
Τα επίπεδα Ct κατηγοριοποιήθηκαν κατά κοινότητα, κατάσταση εμβολιασμού και παρουσία ή όχι συμπτωμάτων. Τα συνολικά δείγματα που συμπεριλήφθησαν στην ανάλυση ήταν 869, 500 από την ομάδα HYT και 369 από την ομάδα UeS. Όλα τα δείγματα της ομάδας HYT ανήκαν σε ασυμπτωματικούς τη στιγμή της λήψης και το 75% των θετικών στον ιό ήταν ανεμβολίαστοι (375 άτομα). Θετικά δείγματα από την ομάδα UeS ήταν 237 συμπτωματικοί και 132 χωρίς συμπτώματα κι οι 171 ήταν πλήρως εμβολιασμένοι, ενώ 198 ήταν οι ανεμβολίαστοι.
 
Δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στα επίπεδα Cycle threshold values των εμβολιασμένων (UeS:23,1-HYT:25,5) κι ανεμβολίαστων (UeS:23,4-HYT:25,4) των προς εξέταση δειγμάτων. Παρομοίως δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στα επίπεδα Ct-values των ασυμπτωματικών (UeS:24,3-HYT:25,4) έναντι των συμπτωματικών (UeS:22,7).
 
Ολόκληρη η μελέτη εδώ: