Οι πολίτες της Βρετανίας θα αντιμετωπίζουν πρόστιμα ή ακόμα και ποινικές διώξεις αν ανάψουν τη σόμπα τους για να ζεσταθούν…

Η κυβέρνηση της χώρας έχει δώσει σχετικές οδηγίες-εντολές στις τοπικές διοικήσεις να κάνουν χρήση της σχετικής νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος (2021 Environment Act) και να επιβάλουν τα σχετικά πρόστιμα στους παραβάτες.
Τα πρόστιμα αυτά θα κυμαίνονται κατ’ αρχήν από 175 έως και 300 λίρες ενώ δεν αποκλείεται ακόμα και η άσκηση ποινικών διώξεων σε πολίτες που επαναλαμβάνουν τέτοιου είδους παραβατικές συμπεριφορές… 
Στην τελευταία περίπτωση της ποινικής καταδίκης τα πρόστιμα αγγίζουν τις 5000 λίρες και επιπλέον 2500 λίρες για κάθε ημέρα που έγινε χρήση ξυλείας για να ζεστάνουν τα νοικοκυριά τους…