Οι πειρασμοί – Άγιος Ιωσήφ o Ησυχαστής

Απόσπασμα από τις επιστολές του Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστή που μιλά για τους πειρασμούς.
 – Γιατί παραχωρούνται 
– Τα είδη των πειρασμών: ακηδία, χαύνωση, οκνηρία, μικροψυχία, θλίψη, απελπισία, θυμός, βλασφημία, μεμψιμοιρία, ακαταστασία, διεστραμμένοι λογισμοί
 – Η ιατρεία όλων των πειρασμών είναι η ταπεινοφροσύνη της καρδιάς