Οι Καρυές του Αγίου Όρους εορτάζουν την παράδοση του «Άξιον εστί» στον Αρχάγγελο Γαβριήλ

Οἱ Καρυές ἑορτάζουν σήμερα τήν μεγαλύτερη γιορτή τους. Ἀπό τό πρωΐ ἀρχίζουν νά φοροῦν τά «καλά» τους. Ἑορτή ἑορτών καί πανήγυρις πανηγύρεων.
 


Κοντάκιον, Ἦχος δ’. Ἐπεφάνης σήμερον.\

Ἑορτάζει σήμερον ἅπας ὁ Ἄθως, ὅτι ὕμνοις δέδεκται, ὑπὸ Ἀγγέλου θαυμαστῶς, σοῦ τῆς Ἁγνῆς Θεομήτορος, ἣν πᾶσα κτίσις γεραίρει δοξάζουσα.

Τί θα γιορτάσουμε ἀπόψε στόν πάνσεπτο Ναό τοῦ Πρωτάτου; Τήν παράδοση ὑπό τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ, κατά τό ἔτος 982, τοῦ Ὕμνου «Ἄξιον Ἐστίν» στόν μοναχό Γαβριήλ.
Μπροστά στή θαυματουργό εἰκόνα τῆς Παναγίας θά ψάλλουμε τόν ἀγγελοδίδαχτο καί ἀγγελοπαράδοτο οὐράνιο Ὕμνο.
Ὁ τυπικάρης τοῦ Ἰεροῦ Ναοῦ τοῦ Πρωτάτου, μαζί μέ τόν ἐκκλησιαστικό καί τούς ἄλλους διακονητές ἀπό τό πρωΐ ἔχουν ἀναλάβει τήν εὐπρέπειαν τοῦ εὐπρεπεστέρου καί πανσέπτου Ναοῦ τοῦ Πρωτάτου, κεκοσμημένου μέ τήν ἐφέστεια εἰκόνα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου «Ἄξιον Ἐστίν» καί περιβεβλημένη, πεποικιλμένη ἀπό τούς ἱεράρχες, τούς μάρτυρες, τούς Ὁσίους, τούς ὁποίους κατέγραψε ὁ ἀριστόχειρ κυρ – Μανουήλ Πανσέληνος.
Τί Ὕμνο καί τί στολισμό νά προσφέρει κανείς στήν Παντάνασσα Ὑπεραγία Θεοτόκο, ἡ οποία μας χάρισε τούτον τόν ἐπίγειο παράδεισο ἐν τῷ Ὅρει τοῦ Ἄθω;
Αὐτήν τήν χώρα χάρισε σέ μας ἡ χώρα τοῦ ἀχωρήτου ἡ ὁποία κατέβασε στήν γή τόν οὐρανο καί ἀνέβασε ἐμας εἰς τήν χώρα τῶν ζώντων.
Παρόντες στήν ἱερά ἀγρυπνία ὁ Πρωτοεπιστάτης τοῦ Ἁγίου Ὄρους Γέρων Γεώργιος Βατοπαιδινός καί οἱ συνεπιστάτες του Γ. Φιλόθεος Κουτλουμουσιανός, Γ. Ἰωσήφ Καρακαλληνός καί Γ. Θεοφάνης Σταυρονικητιανός.
Τό ἀπόγευμα θά τελεστεῖ ὁ Μικρός Ἐσπερινός καί περί ὥραν 12ην βυζαντινήν, ἤτοι 21:00 κοσμικήν, ἡ ἀγρυπνία πρός τιμήν τῆς Παναγίας. Καλλίφωνοι Ἰεροψάλτες θα πλαισιώσουν τούς χορούς σέ μιά οὐράνια μελωδία ἡ ὁποία θά ὀλοκληρωθεῖ μέ τήν τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας κατά τίς πρώτες πρωϊνές ὥρες. Θά ἀκολουθήσει τράπεζα γιά ὅλους τούς παρευρισκομένους καί μέ τήν εὐλογία τῆς Παναγίας θά ἀπέλθει ἔκαστος εἰς τά ἴδια.

Καλή Ἀγρυπνία. Χρόνια Πολλά. Βοήθειά μας ἡ Παναγία, ἠν Ἄξιον Ἐστίν μακαρίζειν..