Νέα συστηματική ανασκόπηση μελετών στο British Medical Journal αποτυγχάνει να βρει όφελος στην υποχρεωτική παιδική μασκοφορία

Η συστηματική ανασκόπηση μελετών που δημοσιεύτηκε στο BMJ “αποτυγχάνει να βρει κάποιο στοιχείο οφέλους” από την υποχρεωτική μασκοφορία των παιδιών ως μέσο για να προστατεύσουν τον εαυτό τους ή τους γύρω τους από την COVID-19.
 
Αποτελέσματα 
Εξετάσαμε 597 μελέτες και συμπεριλάβαμε 22 στην τελική ανάλυση. Δεν υπήρξαν τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές σε παιδιά που να αξιολογούσαν τα οφέλη από τη χρήση μάσκας για τη μείωση της μόλυνσης ή της μετάδοσης του SARS-CoV-2. Οι έξι μελέτες παρατήρησης που ανέφεραν συσχέτιση μεταξύ κάλυψης παιδιών και χαμηλότερου ποσοστού μόλυνσης ή οροθετικότητας αντισωμάτων είχαν κρίσιμο (n=5) ή σοβαρό (n=1) κίνδυνο μεροληψίας. Και οι έξι δυνητικά συγχέονταν από σημαντικές διαφορές μεταξύ καλυμμένων και χωρίς μάσκα ομάδων και δύο αποδείχθηκαν ότι είχαν μη σημαντικά αποτελέσματα όταν αναλύθηκαν εκ νέου. Δεκαέξι άλλες μελέτες παρατήρησης δεν βρήκαν καμία σχέση μεταξύ της χρήσης μάσκας και της μόλυνσης ή μετάδοσης.
 
Συμπεράσματα 
Η πραγματική αποτελεσματικότητα των εντολών υποχρεωτικής χρήσης μάσκας από παιδιά για αποφυγή μετάδοσης ή μόλυνσης από SARS-CoV-2 δεν έχει αποδειχθεί με στοιχεία υψηλής ποιότητας. Το τρέχον σύνολο επιστημονικών δεδομένων δεν υποστηρίζει την μασκοφορία των παιδιών για προστασία (των ιδίων και των γύρω τους) από τον COVID-19.