Η στρατηγική του Ευρωσυστήματος για τα μετρητά Μέρος 2

Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα : Έχουμε δεσμευτεί να διαφυλάσσουμε τα μετρητά και να διασφαλίζουμε ότι το δημόσια εκδιδόμενο χρήμα θα αποτελεί πάντα επιλογή για τη διενέργεια πληρωμών.

Εξασφαλίζουμε τη διαθεσιμότητα μετρητών σε ευρώ

Το Ευρωσύστημα εγγυάται ότι τα τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα ευρώ είναι πάντοτε διαθέσιμα στους πολίτες. Όλες οι εθνικές κεντρικές τράπεζες παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες διαχείρισης μετρητών σε όλη την επικράτεια των χωρών τους και επίσης εργάζονται για να κάνουν τον κύκλο των μετρητών όσο το δυνατόν πιο αποδοτικό ως προς το κόστος. Λαμβάνουμε επίσης υπόψη τις ανάγκες των διεθνών αγορών εφόσον το 30%-50% των τραπεζογραμματίων ευρώ κυκλοφορούν εκτός της ζώνης του ευρώ. Και αν θα εκδιδόταν ψηφιακό ευρώ στο μέλλον, θα ήταν διαθέσιμο παράλληλα με τα μετρητά.

 

Στηρίζουμε την πρόσβαση σε υπηρεσίες διαχείρισης μετρητών για όλους

Θέλουμε οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση στα χρήματά τους, όποιες και αν είναι οι προτιμήσεις και οι ανάγκες τους όσον αφορά τις πληρωμές. Για να συμβεί αυτό οι τράπεζες πρέπει να παρέχουν επαρκείς υπηρεσίες διαχείρισης μετρητών, μεταξύ άλλων ανάληψη μετρητών δωρεάν ή με λογική χρέωση. Στηρίζουμε επίσης τους εμπόρους που παρέχουν συμπληρωματικές υπηρεσίες διαχείρισης μετρητών όπως η «επιστροφή μετρητών» ή που διευκολύνουν περιορισμένες αναλήψεις και καταθέσεις μετρητών. Βοηθάμε τις τράπεζες να αντιμετωπίζουν αιφνίδιες, απότομες αυξήσεις της ζήτησης τραπεζογραμματίων και εξασφαλίζουμε ότι τα μετρητά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εφεδρικό μέσο πληρωμής σε περίπτωση που οι ηλεκτρονικές πληρωμές τεθούν προσωρινά εκτός λειτουργίας.

 

Εξασφαλίζουμε ότι τα μετρητά γίνονται αποδεκτά παντού

Οι περισσότεροι άνθρωποι στη ζώνη του ευρώ θεωρούν σημαντικό να μπορούν να πληρώνουν με μετρητά. Η διασφάλιση ότι τα μετρητά γίνονται αποδεκτά παντού είναι επομένως ζωτικό χαρακτηριστικό του συστήματος πληρωμών και συνάδει επίσης με την ιδιότητα των μετρητών ως νόμιμου χρήματος. Οι καταναλωτές μπορούν να επιλέγουν ελεύθερα τον τρόπο με τον οποίο κάνουν τις πληρωμές τους και όσοι δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πληρωμές δεν βρίσκονται σε μειονεκτική θέση. Τα καταστήματα λιανικής, οι εμπορικές και άλλες επιχειρήσεις δεν μπορούν να αρνηθούν τις πληρωμές σε μετρητά, εκτός εάν τα δύο μέρη έχουν συμφωνήσει εκ των προτέρων για άλλο μέσο πληρωμής. Γενικά, οι δημόσιες αρχές και οι φορείς παροχής υπηρεσιών πρέπει επίσης να δέχονται μετρητά, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από τον νόμο.

 

Αναπτύσσουμε καινοτόμα και ασφαλή τραπεζογραμμάτια ευρώ

Τα τραπεζογραμμάτια ευρώ προστατεύονται από τις πιο πρόσφατες και πιο αποτελεσματικές τεχνολογίες, οι οποίες τα καθιστούν ιδιαιτέρως ανθεκτικά στην παραχάραξη και διευκολύνουν την εξακρίβωση της γνησιότητάς τους. Διασφαλίζουμε τη γνησιότητα και την υψηλή ποιότητα των τραπεζογραμματίων ευρώ σε κυκλοφορία και εφαρμόζουμε αυστηρά πρότυπα για τον τρόπο με τον οποίο οι τράπεζες και όσοι διαχειρίζονται μετρητά στην εργασία τους ελέγχουν και εξακριβώνουν τη γνησιότητα των τραπεζογραμματίων. Το πρόγραμμα PERICLES της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενθαρρύνει επίσης την ανάπτυξη χαρακτηριστικών ασφαλείας για πιθανές μελλοντικές αναβαθμίσεις των σημερινών ονομαστικών αξιών των κερμάτων ευρώ. Τελευταίο και σημαντικότερο, επιδιώκουμε το σχέδιο των τραπεζογραμματίων ευρώ να είναι ένα σχέδιο με το οποίο οι Ευρωπαίοι μπορούν να ταυτιστούν.

 

ecb.europa.eu