Η ελληνική γλώσσα διδάσκεται πλέον σε επτά σχολεία της Κριμαίας

Από το 2015, η ελληνική γλώσσα διδάσκεται σε σχολεία της Κριμαίας ως μητρική γλώσσα ή ως δεύτερη ξένη γλώσσα επιλογής.

Η ιστορία της χερσονήσου της Κριμαίας και η μυθολογία διδάσκονται στη γλώσσα του Ομήρου. Όλα τα απαραίτητα βιβλία και εγχειρίδια είναι διαθέσιμα. Ηλεκτρονικά βοηθήματα χρησιμοποιούνται επίσης στη διαδικασία της μελέτης. Το Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο της Κριμαίας Vernadsky διαθέτει τμήμα Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Περίπου 10 σπουδαστές αποφοιτούν ετησίως από εκεί.

Παράλληλα, κυκλοφορεί η εφημερίδα «Ταυρικά».

Η Ρωσία ήταν πάντα η πολυπολιτισμική χώρα όπ27ου όλες οι εθνοτικές ομάδες μπορούν να μιλούν τη μητρική τους γλώσσα και να διατηρήσουν τον πολιτισμό και τις παραδόσεις τους.

Το ερώτημα είναι πόσο μετέχει σε αυτή την προσπάθεια διατήρησης των στοιχείων του ελληνικού έθνους το ίδιο το Ελληνικό κράτος.

Δείτε βίντεο:

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα