Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα – Ο ρόλος των μετρητών

Η οικονομία απαιτεί ορισμένη ποσότητα διαθέσιμων μετρητών για να λειτουργήσει. Τα μετρητά είναι το κυρίαρχο μέσο πληρωμής εντός της ζώνης του ευρώ, καθώς κατά το μεγαλύτερο μέρος τους οι καθημερινές πληρωμές μας γίνονται με τραπεζογραμμάτια ή κέρματα. Τα μετρητά είναι επίσης απαραίτητα για την ενσωμάτωση πολιτών από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, όπως οι ηλικιωμένοι ή όσοι έχουν χαμηλότερο εισόδημα.

Όμως τα μετρητά παρέχουν και άλλες σημαντικές λειτουργίες και οφέλη:

  • Διασφαλίζουν την ελευθερία και την αυτονομία σας. Τα τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα είναι η μόνη μορφή χρήματος που κατέχουν οι άνθρωποι χωρίς να εμπλέκεται τρίτο μέρος. Δεν χρειάζεται ειδικός εξοπλισμός, πρόσβαση στο διαδίκτυο ή ηλεκτρικό ρεύμα για να πληρώσετε με μετρητά, μπορείτε δηλαδή να το κάνετε ακόμη και αν υπάρχει διακοπή ρεύματος ή αν έχετε χάσει την κάρτα σας.
  • Είναι νόμιμο χρήμα. Οι πιστωτές, όπως καταστήματα και εστιατόρια, δεν μπορούν να αρνηθούν τα μετρητά, εκτός εάν έχουν εκ των προτέρων συμφωνήσει με τον πελάτη κάποιο άλλο μέσο πληρωμής. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 22ας Μαΐου 2010 (2010/191/ΕΕ).
  • Διαφυλάσσουν την ιδιωτική ζωή. Οι συναλλαγές με μετρητά προασπίζουν το θεμελιώδες μας δικαίωμα για προστασία της ιδιωτικής ζωής, των δεδομένων και της ταυτότητάς μας σε οικονομικά θέματα.
  • Καλύπτουν τις ανάγκες όλων των ανθρώπων. Τα μετρητά παρέχουν επιλογές πληρωμής και αποταμίευσης για ανθρώπους με περιορισμένη ή καμία πρόσβαση σε ψηφιακό χρήμα, γεγονός που τα καθιστά καίριας σημασίας για την ενσωμάτωση πολιτών από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, όπως οι ηλικιωμένοι και όσοι έχουν χαμηλότερο εισόδημα.
  • Σας βοηθούν να παρακολουθείτε τις δαπάνες σας. Τα μετρητά σάς επιτρέπουν να έχετε καλύτερο έλεγχο των δαπανών σας, για παράδειγμα αποτρέποντας σας από υπερβολικά έξοδα.
  • Είναι γρήγορο μέσο πληρωμής. Με τα τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα η πληρωμή διακανονίζεται αμέσως.
  • Είναι ασφαλή. Τα μετρητά έχουν αποδειχτεί ασφαλή σε σχέση με το κυβερνοέγκλημα, την απάτη και την παραχάραξη. Και, καθώς πρόκειται για χρήμα κεντρικής τράπεζας, δεν συνεπάγονται χρηματοοικονομικούς κινδύνους ούτε για τον πληρωτή ούτε για τον δικαιούχο της πληρωμής.
  • Είναι μέσο αποθήκευσης αξίας. Τα μετρητά είναι κάτι παραπάνω από ένα απλό μέσο πληρωμής. Επιτρέπουν στους ανθρώπους να κρατούν χρήμα για σκοπούς αποταμίευσης χωρίς να υπάρχει κίνδυνος αθέτησης υποχρεώσεων. Είναι χρήσιμα για μικρά δώρα και πληρωμές από πρόσωπο σε πρόσωπο. Για παράδειγμα, οι γονείς μπορούν να δώσουν μικρά ποσά μετρητών στα παιδιά τους για μικρές αγορές ή κάποιος μπορεί να δώσει σ’ έναν φίλο ή γνωστό του μετρητά για να αγοράσει κάτι για λογαριασμό του. Τα μετρητά βοηθούν επίσης τα παιδιά να αποκτήσουν βασικές γνώσεις οικονομικών.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΤΡΑΠΕΖΑ