Έκθεση: Η αμεροληψία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Οι συγκρούσεις συμφερόντων επιμένουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ). Εκτός από αυτό, υπάρχουν και άλλες ελλείψεις.

Αυτό αποκαλύπτεται στη νέα έκθεση  που δημοσίευσε το ECLJ σήμερα: «Η αμεροληψία του ΕΔΑΔ, Ανησυχίες και Συστάσεις». Αυτή η νέα έκθεση συνεχίζει και εμβαθύνει την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε το 2020 σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων στο ΕΔΑΔ.

Εκείνη την εποχή, το ECLJ αποκάλυψε την ύπαρξη δομικού προβλήματος συγκρούσεων συμφερόντων εντός αυτού του Δικαστηρίου. Έδειξε ότι, μεταξύ 2009 και 2019, 18 δικαστές είχαν αποφανθεί 88 φορές σε υποθέσεις που είχε εισαχθεί ή υποστηριχθεί από εφτά ΜΚΟ των οποίων ήταν προηγουμένως ηγέτες ή συνεργάτες. Από αυτές τις ΜΚΟ, η Ανοιχτή Κοινωνία ξεχωρίζει επειδή οι περισσότεροι από τους εμπλεκόμενους δικαστές σχετίζονται με αυτήν και χρηματοδοτεί τις άλλες έξι ΜΚΟ.

Σε απάντηση αυτής της έκθεσης του 2020, η οποία αναγνωρίστηκε ως αληθινή και βάσιμη, το ΕΔΑΔ και το Συμβούλιο της Ευρώπης ανέλαβαν να διορθώσουν συγκεκριμένες πτυχές του συστήματος και πρότειναν μέτρα βελτίωσης της επιλογής, της ανεξαρτησίας και της αμεροληψίας των δικαστών του Δικαστηρίου καθώς και της διαφάνειας του έργου των ΜΚΟ. Το ECLJ χαιρετίζει αυτές τις πρωτοβουλίες.

Ωστόσο, η νέα μας έκθεση διαπιστώνει ότι οι περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων  μεταξύ των δικαστών και των ΜΚΟ επιμένουν και μάλιστα έχουν αυξηθεί. Μόνο τα τελευταία τρία χρόνια, από το 2020 έως το 2022, το ECLJ διαπίστωσε 54 καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων, 18 από τις οποίες αφορούσαν αποφάσεις της Ευρείας Σύνθεσης του Δικαστηρίου, οι πιο σημαντικές αποφάσεις που εκδόθηκαν από το ΕΔΑΔ.

Οι συγκρούσεις αυτές αφορούν 12 από τους 46 δικαστές του ΕΔΑΔ. Έχουν συμμετάσχει σε 54 περιπτώσεις σε υποθέσεις που άσκησαν ή υποστήριξαν το ίδρυμα ή τη ΜΚΟ που ίδρυσαν, διηύθυναν ή με τις οποίες είχαν συνεργαστεί το παρελθόν. Είναι η Διεθνής Αμνηστία, το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το Ίδρυμα Ανοιχτή Κοινωνία, η Interights, μια Επιτροπή ή Ίδρυμα του Ελσίνκι, το Κέντρο A.I.R.E. (Συμβουλές για τα Ατομικά Δικαιώματα στην Ευρώπη) και η Διεθνής Επιτροπή Νομικών.

Πρόκειται για σαφείς συγκρούσεις συμφερόντων που αντίκειται στους βασικούς κανόνες δεοντολογίας των δικαστών και θέτουν υπό αμφισβήτηση την αμεροληψία του Δικαστηρίου. Αυτοί οι δικαστές έπρεπε να έχουν παραιτηθεί [από τις συγκεκριμένες υποθέσεις]. Επιπλέον, το Δικαστήριο έχει σε πολλές περιπτώσεις αρνηθεί να ικανοποιήσει αιτήματα απαλλαγής που υποβάλλονται από μια κυβέρνηση σχετικά με αιτήσεις που κατατέθηκαν από τη ΜΚΟ που ιδρύθηκε από έναν από τους δικαστές.

Εκτός από αυτές τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων, η έκθεση αυτή δείχνει μια σειρά δομικών προβλημάτων που επηρεάζουν την αμεροληψία του Δικαστηρίου και επιδεικνύουν ότι το Δικαστήριο δεν ανταποκρίνεται στα πρότυπα άλλων μεγάλων διεθνών και εθνικών δικαστηρίων. Για παράδειγμα, προβλήματα αμεροληψίας εντοπίζονται επίσης στη γραμματεία του Διακαστηρίου∙ το ΕΔΑΔ δεν προβλέπει διαδικασία απαλλαγής∙ οι δικαστές δεν δημοσιεύουν δηλώσεις ενδιαφέροντος∙ και ο χειρισμός των υποθέσεων είναι αδιαφανής, κάτι που υπονομεύει το δικαίωμα σε μία δίκαιη δίκη. Επίσης, φαίνεται ότι ορισμένοι δικαστές έχουν στολίσει λίγο υπερβολικά το βιογραφικό τους και δεν έχουν πάντα τα προσόντα που αναμένονται για το ανώτατο δικαστήριο της Ευρώπης.

Μετά από αυτά τα αντικειμενικά ευρήματα, με βάση τα δημόσια δεδομένα του Συμβουλίου της Ευρώπης, αυτή η έκθεση παρουσιάζει μια σειρά από συγκεκριμένες συστάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που εντοπίστηκαν.  Αυτά έχουν αναλυθεί και εγκριθεί από αρκετούς δικαστές και δικηγόρους του Δικαστηρίου. Το ECLJ τους ευχαριστεί για τη συνεργασία τους, και ελπίζει ότι αυτή η νέα έκθεση θα συμβάλει σε περισσότερη δικαιοσύνη, καθώς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα πρέπει να είναι υποδειγματικό και να σέβεται τα πρότυπα της αμεροληψίας που επιβάλλει σε εθνικά δικαστήρια.

Η έκθεση αυτή δείχνει ότι δεν ισχύει αυτό σήμερα. Αυτό οφείλεται, μεταξύ άλλων, στο γεγονός ότι το ΕΔΑΔ δεν υπόκειται σε έλεγχο κανενός δικαστικού σώματος που θα μπορούσε να σημειώσει τις δυσλειτουργίες της. Οι κυβερνήσεις δεν ήθελαν να πραγματοποιήσουν αυτόν τον έλεγχο μέχρι τώρα, από σεβασμό στην ανεξαρτησία του Δικαστηρίου. Επομένως, εξαρτάται από την κοινωνία των πολιτών να αναλάβουν αυτό το έργο του εξωτερικού ελέγχου και των καταγγελιών και αυτό έχει αναλάβει να κάνει το ECLJ.

ECLJ