Ἐκδήλωση τῆς «Ἑ.Ρω.» στο Κορωπί – Ἀττικῆς τη Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2023 17:30

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ

Ἐκδήλωση τῆς «Ἑω.»

 Πνευματικὸ Κέντρο Ἱ. Ν. ναλήψεως τοῦ Κυρίου, Κορωπίου – Ἀττικῆς

Ἡ «Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη» σᾶς προσκαλεῖ σὲ ἐκδήλωση μὲ θέμα: «Η ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΗΜΕΡΑ» μὲ ὁμιλητὲς τούς:

Ἰωάννη Θαλασσινό, Μαθηματικὸ – Συγγραφέα καὶ Πρόεδρο τῆς «Πανελλήνιας Ἕνωσης Φίλων τῶν Πολυτέκνων» καὶ

Ἀγγελικὴ Σαράντου, Ἐκπαιδευτικὸ – Νομικὸ ἡ ὁποία θὰ μιλήσει μὲ θέμα: «ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ».

Ἡ ἐκδήλωση θὰ πραγματοποιηθεῖ τη Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2023 καί ὥρα 17:30 στὸ Πνευματικὸ Κέντρο Ἱ. Ν. Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου, Κορωπίου «Γεώργιος Σουρλαντζῆς».

Ἡ «Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη» προσκαλεῖ τὰ μέλη, τοὺς φίλους καὶ τοὺς συνεργάτες της νὰ παρακολουθήσουν τὴν πολὺ ἐνδιαφέρουσα αὐτὴ ὁμιλία, μὲ τὸ τόσο σοβαρὸ καὶ ἐπίκαιρο θέμα τῆς παραβατικότητας τῶν νέων, ἡ ὁποία θὰ μᾶς βοηθήσει νὰ κατανοήσουμε καὶ νὰ ἐμβαθύνουμε στοὺς λόγους ποὺ τὴν προκαλοῦν καὶ πῶς μπορεῖ νὰ ἀντιμετωπιστεῖ τὸ φαινόμενο αὐτό, καθὼς καὶ τὴν στήριξη καὶ βοήθεια ποὺ μποροῦμε νὰ παρέχουμε στοὺς νέους μας σὰν γονεῖς, δάσκαλοι, φίλοι κλπ προκειμένου νὰ προλάβουμε τέτοιες συμπεριφορὲς ἤ νὰ τὶς ἀντιμετωπίσουμε δίδοντας διεξόδους ἐποικοδομητικές.

Τὸ Πνευματικὸ Κέντρο Ἱ. Ν. Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου, Κορωπίου «Γεώργιος Σουρλαντζῆς» βρίσκεται  ἐπὶ τῆς Λ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 241 & Γεωργίου Σουρλαντζῆ 2, στο Κορωπί.