Διδαχές γέροντα Θαδδαίου: Περί Μοναχισμού – Περί Μετανοίας – Περί προσευχής