Αθωώθηκε πειθαρχικά ο Δρ Ελπιδοφόρος Σωτηριάδης! Προσχηματική η δίωξή του!

Μετά από τρίμηνη πειθαρχική διαδικασία την οποία κίνησε εναντίον του το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) αθωώθηκε ο δρ Ελπιδοφόρος Σωτηριάδης που κατηγορείτο ότι προσήλθε στο πανεπιστήμιο χωρίς να κατέχει safePass.

Το Πανεπιστήμιο κίνησε την εναντίον του διαδικασία με αφορμή το γεγονός ότι πήγε στους χώρους του Πανεπιστημίου ενώ είχε στην κατοχή του αποτέλεσμα εργαστηριακής εξέτασης αντισωμάτων εναντίον του Covid-19 και όχι του γνωστού ως πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης κατά τους τελευταίους έξι μήνες ή αποτέλεσμα ταχείας εξέτασης αντιγόνου 72 ωρών. Μάλιστα όταν υπεδείχθη στον γιατρό ότι έπρεπε να κατέχει safepass, αυτός αποχώρησε καθόλα κόσμια χωρίς η συμπεριφορά του να είναι αντίθετη προς τους κανόνες του ΑΠΚΥ.

Ο δικηγόρος του κ. Σωτηριάδη, Γιάννος Γεωργιάδης, ανάφερε κατά την πειθαρχική διαδικασία ότι, λαμβανομένου υπόψη του χρόνου των τριών μηνών που διήρκεσε η «δίκη», σπαταλήθηκε χρόνος αλλά και πόροι για μια διαδικασία η οποία εξ αρχής δεν είχε την όποια βάση. Σημείωσε επίσης ότι σε τρεις άλλες περιπτώσεις, κατά τις οποίες εργοδοτούμενοι του ΑΠΚΥ προσήλθαν στους χώρους του Πανεπιστημίου χωρίς να έχουν στην κατοχή τους το λεγόμενο safepass, καμία διαδικασία πειθαρχικού ελέγχου δεν κινήθηκε εναντίον τους παρά μόνο τους έγινε επίπληξη.

Η όλη διαδικασία άρχισε τον Μάρτιο του 2022 και τελείωσε με αθωωτική απόφαση τρεις μήνες μετά, ήτοι περί τα τέλη Ιουνίου 2022. Ο δικηγόρος του δρος Σωτηριάδη ανέφερε ότι, εκτός από το αχρείαστο της υπόθεσης, η όλη διαδικασία υπήρξε προβληματική, με βασικούς κανόνες δικαίου να παραβιάζονται πασιφανώς. Εξήγησε ότι, η όποια πειθαρχική διαδικασία είναι οιονεί ποινική και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να ακολουθείται στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό η διαδικασία των ποινικών δικαστηρίων.

Στα κυριότερα επιχειρήματα, στη γραπτή και προφορική αγόρευση του δικηγόρου Γιάννου Γεωργιάδη, ήταν ότι του δόθηκε κατηγορητήριο στο οποίο δεν περιεχόταν οποιοδήποτε γνωστό στον Νόμο αδίκημα. Επίσης, η κλήση και το κατηγορητήριο ετοιμάστηκαν από την Πειθαρχική Επιτροπή, ως να ήταν και κατήγορος και δικαστήριο.