Ἡ Δύναμη τῆς Συγγνώμης…!

Ὁ μακαριστός π. Δημήτριος Γκαγκαστάθης (1902 – † 29 Ἰανουαρίου 1975) ὑπῆρξε μία ἁγιασμένη μορφή, πού μέ τίς προσευχές καί τίς συμβουλές του βοήθησε πολλές Οἰκογένειες, ἀφοῦ ἔζησε ὡς ἔγγαμος Ἱερέας μέσα στόν κόσμο (μάλιστα, ὁ ἴδιος ἦταν Ὑπερπολύτεκνος μέ 9 παιδιά).

Ὁ ἀείμνηστος Γέροντας συμβούλευε κάθε νέο ζευγάρι:

«Μάθετε ἀπό τήν ἀρχή τῆς γνωριμίας σας καί μάλιστα τοῦ Γάμου,

ἀπό τήν πρώτη νύκτα τοῦ Γάμου σας, νά κάνετε μαζί τήν πρώτη προσευχή, τό πρῶτο Ἀπόδειπνο. Καί ἀφοῦ τελειώσει τό Ἀπόδειπνο– ὅπως γίνεται στά μοναστήρια – νά κάνετε μία μετάνοια ὁ ἕνας στόν ἄλλον καί νά ζητήσετε συγγνώμη».

Τόν ρώτησε κάποιος: «Κι ἄν δέν ἔχουμε καμία διαφωνία, γέροντα, γιατί νά τό κάνουμε αὐτό;». Κι αὐτός τοῦ ἀπάντησε:

«Νά τό κάνετε ὑποχρεωτικά, γιατί ἔτσι θά μάθετε νά ζητᾶτε ὁ ἕνας ἀπό τόν ἄλλο συγγνώμη. Διότι, ὅταν θά ἔρθει τό πρόβλημα, κι ὅταν πλέον θά ἔρθει ὁ ἴδιος ὁ διάβολος γιά νά γεμίσει τόν νοῦ μέ τίς δικές του ἀναρίθμητες πληροφορίες, τίς ἀλλοτριωμένες πληροφορίες, τότε βλέποντας τούς δυό συζύγους νά κάνουν μετάνοια καί νά ὑπακούουν ὁ ἕνας στόν ἄλλον, ἐπειδή δέν μπορεῖ νά σταθεῖ σέ μία τέτοια ταπεινοφροσύνη, ἀσφαλῶς θά φύγει, γιατί σιχαίνεται τούς ἀνθρώπους αὐτούς οἱ ὁποῖοι ἔχουν ταπεινοφροσύνη καί ἔχουν αὐτό τό φρόνημα τῶν μετανοιῶν. Πραγματικά, μία τέτοια κατάσταση, ὅταν ἀπό τήν ἀρχή λειτουργήσει, μπορεῖ νά διαφυλάξει τό νοῦ, τόν ἡγεμόνα νοῦ καί τῶν δυό ἀνθρώπων ἀπό τήν παραπληροφόρηση, ὥστε νά μήν κατέβουν οἱ πληροφορίες στή συνέχεια στήν καρδιά καί πλέον τραυματίσουν τήν ἀγάπη».

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΡΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ