Ανεπιθύμητες ενέργειες από το αναπαραγωγικό σύστημα που μπορεί να συσχετιστούν με την υψηλή συγκέντρωση του εμβολίου της Pfizer στις ωοθήκες

Γράφει ο Γάκης Δημήτριος, πρ. Διοικητής Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ

 

Μελέτησα την βάση ανεπιθύμητων ενεργειών του εμβολίου covid-19 mRNA Pfizer-Biontech, στην Βρετανία.

Θυμίζω ότι σύμφωνα με έρευνά τους δηλώνεται λιγότερο από το 4% των επιπλοκών και λιγότερο από το 10% των σοβαρών επιπλοκών!

Η ομάδα που περιλαμβάνει τις επιπλοκές του αναπαραγωγικού συστήματος είναι η 6η κατά σειράν συχνότητος δήλωσης (μετά τις γενικές-τοπικές, νευρολογικές, μυοσκελετικές, γαστρεντερικές και δερματικές).

Οι επιπλοκές του συστήματος αναπαραγωγής του ανθρώπου συνολικά έως τις 15 Ιουνίου 2022 ανέρχονται στο 6% του συνόλου των αντιδράσεων και στο 18% των συνολικών αναφορών. Δηλαδή είναι συχνές.

Απομόνωσα τις σχετιζόμενες με την λειτουργία των ωοθηκών στο κολάζ που έκανα (εικόνα στο τέλος).

Σημειώνω ότι δεν υπάρχουν στοιχεία υπογονιμότητας – έλλειψης γονιμότητας (infertility) που θα χρειαστούν χρόνια να απεικονιστούν πληθυσμιακά, μέσω της στατιστικής. (μπορεί να είναι κοινό μυστικό, όπως σχολιάζεται, αλλά εγώ μπορώ να μιλήσω μόνο με στοιχεία).

Θα προσπαθήσω να κάνω την ίδια δουλειά από την ευρωπαϊκή βάση δεδομένων Eudravigilance, που σήμερα δεν μου ανοίγει… Έπεται συνέχεια.

πηγή