Το Κήρυγμα του Μητροπολίτη Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγου την Κυριακή του Θωμά 26/4/2020 – “Οἱ κυβερνῆτες οἱ ὁποῖοι διοικοῦν μία χριστιανική χώρα ὀφείλουν νά σέβονται τήν πίστη  τoῦ λαοῦ”

Σερρών Θεολόγος:

-Οἱ κυβερνῆτες οἱ ὁποῖοι διοικοῦν μία χριστιανική χώρα ὀφείλουν νά σέβονται τήν πίστη  τoῦ λαοῦ καί νά μήν τήν ἀπαξιώνουν μέ τρόπο ἄμεσο ἤ ἔμμεσο. Ἡ Ἐκκλησία ἡ Ὀρθόδοξη στήν Ἑλλάδα σήκωσε ἕνα βάρος δυσανάλογο καί ναί, ἀδικήθηκε.

-Δέν θά δειλιάσω νά τό πῶ, ὅτι ἡ Κυβέρνηση ἀδίκησε τήν πίστη τῶν ἀνθρώπων, ὅτι ἡ Κυβέρνηση ἀδίκησε τήν Ἐκκλησία τήν ὁποία τήν κρατᾶ κλειστή καί παρά τό γεγονός ὅτι σχεδιάζονται πώς θά ἀνοίξουν οἱ δραστηριότητες τῆς ζωῆς στήν Ἑλλάδα, οὔτε φωνή, οὔτε ἀναγγελία, οὔτε ἴχνος ἐλπίδας γιά τό πότε θά ἀνοίξουν οἱ ἐκκλησίες.

-Ὡσάν νά ἔπρεπε ἡ Ἐκκλησία, ἡ Ὀρθόδοξη μάννα τοῦ λαοῦ νά τιμωρηθεῖ καί νά ταπεινωθεῖ. Ναί, ταπεινωθήκαμε. Σηκώσαμε καί σηκώνουμε βαρύτατο Σταυρό. Ὅλες αὐτές τίς ἡμέρες εἶναι γεμάτες ἀπό πίκρα καί ἀπό δάκρυα, ἀλλά στόν Θεό πιστεύουμε ὅτι θά πάρει αὐτά τά δάκρυα καί θά τά κάνει χαρά.