Δημοσιεύσεις ετικέτας «ΣΤΙΧΗΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΟΡΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΉΧΟΣ Α΄ ΨΑΛΛΟΥΝ ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΑΝΟΥ ΚΕΛΛΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ»

Εσπερινός Κοιμήσεως της Θεοτόκου: Στιχηρά Εσπερινού της εορτής, Ώ του παραδόξου θαύματος, Ήχος Α΄ – Αργόν Απολυτίκιον Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Ήχος Α΄

Εσπερινός Κοιμήσεως της Θεοτόκου: Στιχηρά Εσπερινού της εορτής, Ώ του παραδόξου θαύματος, Ήχος Α΄. Ψάλλουν οι Πατέρες Ιερού Κουτλουμουσιανού Κελλίου Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. – Αργόν Απολυτίκιον Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Ήχος Α΄. Ψάλλουν Γρηγοριάτες Πατέρες.