Δημοσιεύσεις ετικέτας «ΜEΘΕΞΙΣ ΘΕΟΥ»

Μέθεξις Θεού Ημερολόγιον Προσευχής 5 – +Γέροντος Ἐφραίμ

Ὅπως θέλει ὁ Θεός, ἔτσι πορεύεται καί ὁ ἄνθρωπος στήν προσευχή. Σηκώθηκα ἀπό τόν ὕπνο γιά τήν ἀγρυπνία καί ὁ νοῦς μου ἦτο καθαρός. Πόσο ἀμφιβάλλω σέ ὅλα! Ὅπως θέλει ὁ Θεός, ἔτσι πορεύεται καί ὁ ἄνθρωπος στήν προσευχή. Τίποτε τό ἀναλλοίωτο. Ἄρχισα νά λέγω τήν Εὐχή.

Μέθεξις Θεού Ημερολόγιον Προσευχής 4 – +Γέροντος Ἐφραίμ

Ἀλλά ἀπόψε, στήν κατ᾿ ἰδίαν ἀγρυπνία, ὁ Πατέρας μου καί Θεός ἦλθε· μοῦ ἔδειξε πόσο μέ προνοεῖ ἀπό μικρό παιδάκι (Γιαννάκη), ἀπό πόσα μέ γλύτωσε. Ἔνοιωσα ὅλη Του τήν πατρότητα (ὅσον γίνεται) μέ αἴσθησι ψυχῆς· αἰσθάνθηκα παιδάκι κοντά Του! Αὐτή ἡ αἴσθησις μέ ἔφερε ἄφθονα γλυκά δάκρυα καί ἀνακουφίστηκα ψυχικά ἀπό τήν ψυχική κούρασι τῶν πειρασμῶν τοῦ θορυβώδους καιροῦ καί ἀπό τήν στέρησι τῆς Χάριτος.

Μέθεξις Θεού Ημερολόγιον Προσευχής 3 – +Γέροντος Ἐφραίμ

Ὤ, τί κάλλος καί ἀγγελικότητα στό πρόσωπο τῆς πτωχῆς ψυχῆς μου! Πόσο παρέβλεψε ὁ Θεός μου τίς ἁμαρτίες μου καί τά βρώμικα πάθη μου, καί μέ παρηγόρησε τόσο γλυκά καί ὄμορφα.