Δημοσιεύσεις ετικέτας «ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΕΦΡΑΙΜ ΑΡΙΖΟΝΑ»

Μέθεξις Θεού Ημερολόγιον Προσευχής 2 – +Γέροντος Ἐφραίμ

Ἔχυσα πολλά δάκρυα, ζητῶντας συγχώρεσι ἀπό τόν ἀγαπημένο μου Οὐράνιο Πατέρα μου Θεό. Ἐπίσης ἔκλαυσα σάν μικρό παιδάκι, παρακαλῶντάς Τον νά μοῦ ἀποκαλυφθῇ ἐν μυστηρίῳ. Ὅταν συγκαταβαίνῃ καί μοῦ φαίνεται, ὅπως Αὐτός γνωρίζει καί θέλει, τότε πληρώνομαι δυνάμεως καί θείας εἰρήνης πνευματικῶς.

Ἡ Σταυρική Θυσία τοῦ Χριστοῦ

Κάθε Μεγάλη Ἑβδομάδα ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας μᾶς παρουσιάζει τά Ἅγια Πάθη τοῦ Χριστοῦ μας καί ἀπεικονίζει ὅλες ἐκεῖνες τίς ἅγιες παραστάσεις τῆς Σταυρικῆς Θυσίας Του. Καί βοηθεῖ τίς ψυχές τῶν χριστιανῶν ἀκούγοντας τά ἅγια ἐκεῖνα λόγια τοῦ Εὐαγγελίου νά τίς παρακολουθοῦν καί νά τίς ζοῦν ὅσο εἶναι δυνατόν ἐντονώτερα καί ἔτσι νά μπαίνουν βαθύτερα στό νόημα τοῦ μυστηρίου τῆς Σταυρώσεώς Του.

Γέρων Εφραιμ: Ανάσταση Χριστού θεασάμενοι

Ω Πάσχα χωρίς τέλος! Πατέρα μου και Θεέ μου, φύλαξέ με από παντός κακού για να αξιωθώ και εγώ, το έκτρωμα, μία ημέρα να βρεθώ σε αυτό το Πάσχα, που δεν μπορούν λόγια ανθρώπινα να το εκφράσουν και να μιλήσουν για αυτό.

Περί Κατακρίσεως (Μέρος 2ο)

Ὁ ἐγωισμός εἶναι τό κάκιστον τῶν κακῶν· αὐτός μᾶς δημιουργεῖ ὅλα τά σφάλματα, μέ τούς ἀνυποτάκτους λογισμούς. Φοβηθῆτε αὐτόν καί προσπαθεῖτε νά ἀπαλλαγῆτε ἐξ αὐτοῦ, καθ᾿ ὅτι ὅσον μένει μέσα μας ἀκτύπητος, τόσον θά μᾶς πληγώνῃ μέ ἀναλόγους πόνους.

Περὶ ἐγωισμοῦ – Γέροντος Ἐφραὶμ Φιλοθεΐτου

Καὶ μὲ μεταχειριζότανε αὐστηρὰ – μὲ ἤλεγχε συνέχεια, μὲ μάλλωνε, καὶ μὲ κούραζε ἀρκετά, διότι ἤμουν ἀδύνατος ψυχικά. Eἶναι ἀλήθεια ὅτι, ὅταν μοῦ ἔκανε τοὺς ἐλέγχους, δηλαδὴ ὅταν ἔβαζε τὸ φάρμακο ἐπάνω στὴν πληγή μου, ἐγὼ πονοῦσα.