Δημοσιεύσεις ετικέτας «ΕΚ ΝΕΟΤΗΤΟΣ ΜΟΥ ΑΡΓΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΝ ΉΧΟΣ Δ΄ ΨΑΛΛΕΙ Ο Π. ΔΑΝΙΗΛ ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΩΤΗΣ»

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή ΙΖ΄ Ματθαίου) Εκ νεότητός μου αργόν αγιορείτικον, Ήχος Δ΄- Δύναμις Τρισαγίου, μέλος Θ. Στανίτσα, Ήχος Δ΄ (Φθορικός)

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή ΙΖ΄ Ματθαίου) Εκ νεότητός μου αργόν αγιορείτικον, Ήχος Δ΄. Ψάλλει ο π. Δανιήλ Κατουνακιώτης – Δύναμις Τρισαγίου, μέλος Θ. Στανίτσα, Ήχος Δ΄ (Φθορικός). Ψάλλουν Αγιορείτες Πατέρες.