Δημοσιεύσεις ετικέτας «Δευτέρα Παρουσία»

Μητροπολίτης Σισανίου Αντώνιος: «Εκκλησία δεν είμαστε εμείς οι κληρικοί»!

Ο μακαριστός αγιασμένος Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης Αντώνιος (Κόμπος) στην ομιλία του “Περί μελλούσης κρίσεως” επισημαίνει ότι η μέλλουσα κρίση του Χριστού κατά τη Δευτέρα Παρουσία Του αποτελεί κεντρική διδασκαλία της Ορθοδόξου πίστεως και, όπως πάντοτε συνήθιζε, εφιστά την προσοχή σε όλους, κληρικούς και λαϊκούς. Τονίζει μάλιστα προς το τέλος: «Εκκλησία δεν είμαστε εμείς οι κληρικοί»!…

Η ανάσταση του Λαζάρου

Τόν Λάζαρο ὁ Χριστός μας τόν ἀνέστησε πολύ γρηγορότερα καί ὄχι τό Σάββατο τοῦ Λαζάρου πού ἑορτάζουμε ἐμεῖς. Τοποθετήθηκε ὅμως ἐκεῖ ἀπό τήν Ἐκκλησία μας πρό τήν Κοινή Ἀνάσταση, γιά νά ὑπενθυμίζει τήν δικιά μας τήν ἀνάσταση, ὅταν γίνει ἡ Δευτέρα Παρουσία τοῦ Κυρίου μας.

Το Ύψιστο Κριτήριο της Μεγάλης Κρίσεως

Όλοι οι άνθρωποι, χωρίς καμιά διάκριση είναι καλεσμένοι στη σωτηρία, χωρίς να υποχρεώνεται κανένας να σωθεί δίχως τη θέλησή του. Το υπέρτατο θείο δώρο της ελευθερίας του ανθρώπου είναι συνάμα ευλογία και κατάρα, σωτηρία και καταστροφή, διότι αφήνεται ο άνθρωπος να επιλέξει αυτός τη χρήση της ελευθερίας του, για το καλό ή το κακό. Τα αποτελέσματα αυτής της χρήσεως θα φανούν….

Ἡ Σύναξη τῶν Πιστῶν καὶ ἰδιαιτέρως ἡ Θεία Λειτουργία, εἶναι εἰκόνα καὶ κοινωνία τῶν μελλόντων στὴν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν

Τὰ ἔσχατα, δὲν ἀναμένονται χρονικῶς, ἀλλὰ φωτίζουν λειτουργικῶς ἀπὸ σήμερα τὸν ἀνακαινισμένο ἄνθρωπο καὶ ὁλόκληρη τὴν κτίση. Κάθε ἄνθρωπος καὶ ὁλόκληρη ἡ κτίση ὁλοκληρώνεται στὰ ἔσχατα. Μὲ αὐτὴν λοιπὸν τὴν ἐσχατολογικὴ διάσταση, καὶ μέσω τῆς μετανοίας ποὺ ἀνακαινίζει τὸν ἄνθρωπο, ἐγγίζουμε τὴν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ…