Δημοσιεύσεις ετικέτας «ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ ΕΥΛΟΓΗΤΑΡΙΑ ΜΕΛΟΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΉΧΟΣ ΠΛ. Α΄ ΨΑΛΛΟΥΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ»

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή ΚΒ΄, Ε΄ Λουκά) Αναστάσιμα Ευλογητάρια, μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος πλ. Α΄- Άξιον εστίν, μέλος Δ. Σουρλαντζή, Ήχος πλ. Α΄

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή ΚΒ΄, Ε΄ Λουκά) Αναστάσιμα Ευλογητάρια, μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος πλ. Α΄. Ψάλλουν Αγιορείτες Πατέρες – Άξιον εστίν, μέλος Δ. Σουρλαντζή, Ήχος πλ. Α΄. Ψάλλουν Δοχειαρίτες Πατέρες.