Δημοσιεύσεις ετικέτας «ΑΧΡΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

Κορυφαίες ιστορίες για τα μετρητά εντός του 2023 (β΄μέρος)

Σήμερα, ανακεφαλαιώνουμε κάποιες από τις κορυφαίες ιστορίες  για τα μετρητά για το δεύτερο μισό του  2023.
Ιούλιος: Νομοσχέδιο για πληρωμές επιδιώκει την ενίσχυση των Αμερικανών με επιλογές στις πληρωμές…..

Τίθεται σε ισχύ η απαγόρευση μη αποδοχής μετρητών στην Ουάσιγκτον

Την 1η Οκτωβρίου τέθηκε σε ισχύ ένας νόμος που απαιτεί από τις επιχειρήσεις σε όλη την Ουάσιγκτον να δέχονται μετρητά, με στόχο τη διασφάλιση ίσης πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες για όλους.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Ουάσιγκτον, Phil Mendelson – ένας υπέρμαχος της απαγόρευσης μη αποδοχής μετρητών – λέει ότι σχεδόν το ένα τρίτο των κατοίκων της Ουάσιγκτον είτε δεν έχουν τραπεζικό λογαριασμό είτε έχουν αλλά δεν τον χρησιμοποιούν για τις καθημερινές συναλλαγές