Τυπικά, Θρασύβουλου Στανίτσα, ήχος πλ δ΄ – Παιδική χορωδία Σχολείου Ψαλτικής

«Τυπικά», κατά την εκτέλεση Θρασύβουλου Στανίτσα, ήχος πλ. δ΄.
Καταγραφή Κωνσταντίνου Μπουσδέκη.
Ψάλλει η παιδική χορωδία του Σχολείου Ψαλτικής.
 Διευθύνει ο συνιδρυτής του Σχολείου Ψαλτικής, Κων. Μπουσδέκης.