Τρισάγιο Α’ ἤχου μὲ Δύναμις Παλάση (διασκευὴ Θρ. Στανίτσα)