Θ’ ωδή των δύο κανόνων των θεοφανείων

Βατοπαιδινοί πατέρες – Θ’ ωδή των δύο κανόνων των θεοφανείων μετά των Μεγαλυναρίων,

Ήχος β’

 

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα