Μουσικά Κείμενα (Κυριακή Ζ΄ Λουκά) Χερουβικόν, μέλος Γρηγορίου Πρωτοψάλτου, Ήχος Γ΄ – Αγαπήσω σε Κύριε, μέλος αργόν Χρυσοστόμου μοναχού, Ήχος Γ΄

Χερουβικόν, μέλος Γρηγορίου Πρωτοψάλτου, Ήχος Γ΄ – Ψάλλουν Γρηγοριάτες Πατέρες.

Αγαπήσω σε Κύριε, μέλος αργόν Χρυσοστόμου μοναχού, Ήχος Γ΄ – Ψάλλουν Δοχειαρίτες Πατέρες.