Μουσικά Κείμενα (Κυριακή ΚΣΤ΄, ΙΔ΄ Λουκά) Αναστάσιμα Στιχηρά Αίνων, Ήχος Α΄- Άξιον Εστίν, μέλος Μ. Χατζηαθανασίου, Ήχος Α΄