Μουσικά Κείμενα (Κυριακή ΚΓ΄, Η΄ Λουκά) Πληρωτικά Θ. Λειτουργίας, μέλος Θεοφάνους Βατοπαιδινού, Ήχος πλ. Β΄- Παναγία Δέσποινα, μέλος Π. Φιλανθίδου, Ήχος πλ. Β΄