Μουσικά Κείμενα (Κυριακή ΙΑ΄ Λουκά, Των Αγίων Προπατόρων, Αγίου Σπυρίδωνος) Χερουβικόν, μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος πλ. Δ΄- Άξιον Εστίν, μέλος Κ. Πρίγγου, Ήχος πλ. Δ΄ επτάφωνος