«Λόγος Ρωμαίικος»: Υγειονομική κρίση και θεμελιώδεις ανθρώπινες ελευθερίες (Βαθιώτης, τ. Καθ. Νομικής)

ΚΑΛΕΣΜΕΝOΣ: κος Κωνσταντίνος Βαθιώτης, καθηγητής Νομικής, συγγραφέας

Μια επίκαιρη συζήτηση με τον καθηγητή Νομικής κο Κωνσταντίνο Βαθιώτη σχετικά με την υγειονομική κρίση και τις παραμέτρους αντιμετώπισής της μέσα από το πόνημα του με τίτλο: ‘’Από την τρομοκρατία στην πανδημία’’. Η λήψη μέτρων από τις κυβερνήσεις και ο περιορισμός των συνταγματικών ελευθεριών. Η γλώσσα των διαγγελμάτων και η έκκληση συμμετοχής των πολιτών στην αντιμετώπιση του ‘’αόρατου εχθρού’’. Ποια η ουσία της γνωμοδότησης του συμβουλίου Ηθικής της Γερμανίας; Τα τραγικά διλήμματα στην εποχή της υγειονομικής κρίσης.