Μουσικά Κείμενα (Άγια Θεοφάνεια του Σωτήρος Χριστού) Θ΄ Ωδή Κανόνων της Εορτής μετά των Μεγαλυναρίων, Ήχος Β΄& πλ. Β΄- Δοξαστικόν Αίνων τής Δεσποτικής εορτής, μέλος Θεοφάνους Βατοπαιδινού, Ήχος πλ. Β΄