Ι.Μ. Αγίας Αικατερίνης Σινά: Ζ΄ & Θ΄ Ωδή Παρακλητικού Κανόνος Αγίας Αικατερίνης, Ήχος πλ. Δ΄- Απολυτίκιον Αγίας Αικατερίνης, Ήχος πλ. Α΄